Kronika i wydarzenia

"Dom moich marzeń"
7 kwiecień 2012

7 kwietnia 2012 roku w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego "Dom moich marzeń" odbyło się zajęcia dla dzieci w wieku 6-7 lat. Projekt jest częścią wystawy "Dom: stulecie zmian".

Od maleńkości dziecko wkłada w pojęcie "dom" wiele znaczeń: rodzina i budynek w którym mieszkają, meble oraz przedmioty codziennego użytku, które je otaczają. Główne zadanie programu "Dom moich marzeń" to odkrycie już posiadanej wiedzy, zachęcenie dzieci do wyciągania analitycznych wniosków z otrzymanych materiałów, rozwój myślenia perspektywicznego, sprawdzenie się w roli budowniczego swojego "domu marzeń". Podczas zajęć nacisk będzie kładziony na etyczne, estetyczne i kulturowo-artystyczne aspekty zawarte w pojęciu "dom". Ze względu na wiek audytorium, materiały teoretyczne są uproszczone - podawane w schematach, ciekawych rysunkach oraz poprzez zajęcia interaktywne.

Tym razem zajęcia zbiegły się z przedświąteczną atmosferą, stąd też ich aktualny temat – "Mój dom. Święto w domu". Program zajęć był niezwykły, pełen ciekawych i twórczych idei. Maluchy miały możliwość wykazania się zdolnościami cukierniczymi, ćwiczenia umiejętności tworzenia sztuki z papieru i dowiedzenia się wielu interesujących faktów o świętach i tradycjach różnych nacji. Były również zachwycające zabawy i smaczne degustacje. Zajęcia odbyły się w kawiarni "Medelin".

W skład trzygodzinnych zajęć wchodzą:

  • Część wykładowa i poznawcza, gdzie pojęcie "dom" będzie rozpatrywane w różnych kontekstach (w formie interaktywnych gier i prezentacji elektronicznej)
  • Część poznawczo-poglądowa: obejrzenie wystawy: "Dom: stulecie zmian", przegląd filmów animowanych o domu
  • Część artystyczna, w której dzieci będą mogły realizować swój potencjał twórczy, stworzyć własny "dom marzeń" przy pomocy środków artystycznych.

Zajęcia prowadzi Chrystyna Bojko. Ukończyła Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki. Specjalizacja: kulturoznawstwo, historia sztuki. Bada ukraińską sztukę współczesną. Wykłada historię sztuki dla dzieci.


Zajęcia będą się odbywać w soboty od godz. 11:00 do 14:00 w pomieszczeniach Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej pod adresem: Lwów, ul. Bohomolca 6

Zapisy pod nr tel.: 097 2099267.

Udział w programie jest bezpłatny.


Następne zajęcia odbędą się:

  • dla dzieci w wiek 8-10 lat – 21 kwietnia 2012 roku
  • dla dzieci w wieku 6-7 lat –28 kwietnia 2012 roku

Projekt jest realizowany przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej w ramach wystawy "Dom: stulecie zmian", dzięki wsparciu fundacji ERSTE Stiftung. Program "Dom moich marzeń" jest realizowany dzięki wsparciu fundacji Rinata Achmetowa "Rozwój Ukrainy".


        

 

 

 

Wsparcie informacyjne: