Kronika i wydarzenia

"Dom moich marzeń"
31 marzec 2012

31 marca 2012 roku w ramach artystyczno-edukacyjnego projektu "Dom moich marzeń" odbyło się zajęcia dla dzieci w wieku 8-10 lat. Projekt jest częścią wystawy "Dom: Stulecie zmian".

Od maleńkości dziecko wkłada w pojęcie "dom" wiele znaczeń: rodzina i budynek w którym mieszkają, meble oraz przedmioty codziennego użytku, które je otaczają. Główne zadanie programu "Dom moich marzeń" to odkrycie już posiadanej wiedzy, zachęcenie dzieci do wyciągania analitycznych wniosków z otrzymanych materiałów, rozwój myślenia perspektywicznego, sprawdzenie się w roli budowniczego swojego "domu marzeń". Podczas zajęć nacisk będzie kładziony na etyczne, estetyczne i kulturowo-artystyczne aspekty zawarte w pojęciu "dom". Ze względu na wiek audytorium, materiały teoretyczne są uproszczone - podawane w schematach, ciekawych rysunkach oraz poprzez zajęcia interaktywne.

W tym tygodniu zajęcia były na temat: "Dom: moje zabawki, zabawy w domu i na dworze". Dzieciństwo nierozerwalnie powiązane jest z zabawą, to w ten sposób maluch poznaje realia dorosłego życia. W arsenale zabawek dziecięcych można znaleźć zrobione z różnych materiałów lalki, samochodziki, zwierzęta – zabawki pomagające dziecku w poznawaniu plastyczności form, ruchów i innych funkcjonalnych oznak modelu przedmiotu czy istoty. W ciągu ostatnich dekad pojawiły się nowe rodzaje zabaw – gry komputerowe wymagające od młodego gracza sprytu, uwagi i wiary we własne siły. Jednak przeważnie ukierunkowane są one na walkę lub pojedynek z przeciwnikiem, co nie zawsze kształtuje w dziecku pozytywne cechy. Lepsze dla fizycznego rozwoju dziecka, poprawiające jego integrację w grupie są zabawy, w które bawi się na dworze wspólnie z rówieśnikami.

W skład trzygodzinnych zajęć wchodzą:

  • сzęść wykładowa i poznawcza, gdzie pojęcie "dom" będzie rozpatrywane w różnych kontekstach (w formie interaktywnych gier i prezentacji elektronicznej)
  • сzęść poznawczo-poglądowa: obejrzenie wystawy: "Dom: stulecie zmian", przegląd filmów animowanych o domu
  • сzęść artystyczna, w której dzieci będą mogły realizować swój potencjał twórczy, stworzyć własny "dom marzeń" przy pomocy środków artystycznych.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Studia Kultury i Sztuki "Spirohraf":
 
Andrij Sendeckyj  Oleh Boliuk

Następne zajęcia odbędą się:
  • dla dzieci w wieku 6-7 lat – 7 kwietnia 2012 roku
  • dla dzieci w wiek 8-10 lat – 21 kwietnia 2012 roku
Zapisy pod nr tel.:067 7273668 і 097 2181575.

Udział w programie jest bezpłatny.

Zajęcia będą się odbywać w soboty od godz. 11:00 do 14:00
w pomieszczeniach Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej pod adresem: Lwów, ul. Bohomolca 6

Projekt jest realizowany przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej w ramach wystawy "Dom: stulecie zmian", dzięki wsparciu fundacji ERSTE Stiftung. Program "Dom moich marzeń" jest realizowany dzięki wsparciu fundacji Rinata Achmetowa "Rozwój Ukrainy".

                                         

Wsparcie informacyjne: