Kronika i wydarzenia

Lekcja Dr. Jacka Gądeckiego
28 marzec 2012

28 marca 2012 r. w Centrum Historii Miejskiej, w ramach programu wystawy "Dom: stulecie zmian", przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie, odbyła się lekcja Dr. Jacka Gądeckiego pt.: "Osiedla zamknięte w Polsce. Odgrodzenie a współczesne miasto".

Osiedla grodzone są jednym z ważniejszych symboli przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które dokonały się w naszej części Europy. Ich liczba, skala i różnorodność muszą rodzić liczne pytania nie tylko wśród krytycznie nastawionych badaczy społecznych czy miejskich, ale również wśród samych mieszkańców miast, żyjących po obu stronach murów.

Nie są traktowane wyłącznie jako fizyczne obiekty, ale przede wszystkim jako konstrukty społeczno-kulturowe. Analiza dyskursu prasowego na ich temat została poprzedzona analizą szerokiego kontekstu zjawiska oraz przemian w badaniach miasta. Osiedla, jak wskazuje przeanalizowany, dyskurs, stają się miejscami skupiającymi mieszkańców o podobnym statusie, które ustanawiają pewne standardy estetyczne i kształtują gusty, ograniczając jednocześnie swobodę indywidualnych wyborów i decyzji albo wręcz kontrolując ludzkie zachowania.

Jacek Gądecki - socjolog i etnolog, studiował w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, obecnie pracuje w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej WH AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze to antropologia architektury ("Architektura i tożsamość", Toruń 2005), antropologia i socjologia miasta, zwłaszcza zagadnienia związane z przestrzeniami publicznymi, ekonomią kultury i architekturą jako taką. Realizował programy badawcze w onomy) and architecture as such. He realised a research programs in Bauhaus Foundation, Dessau, i na CUNY w Nowym Jorku.

Na podstawie badań powstała w 2009 roku "Za Murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu" (Wrocław 2009).Obecnie pracuje nad projektem "I love NH" - dotyczącym potencjału gentryfikacyjnego Nowej Huty.

 

Przy wsparciu:


 

 

 

 

Wsparcie informacyjne: