Kronika i wydarzenia

Przeszłość oczami świadków
29 marzec 2012

W ramach współpracy z projektem "Pamięć narodu" (Czechy) i Organizacją Społeczną "Zachodnio-ukraińskie Centrum Badań Historycznych" (Lwów) w 2011 roku Centrum Historii Miejskiej umieściło wybrane wywiady z mieszkańcami Lwowa na portalu internetowym www.memoryofnations.eu. Są to wywiady z ludźmi, którzy urodzili się we Lwowie, albo przyjechali do tego miasta jeszcze przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej. Opowiadają o swoim życiu, mieście przed wojną, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu. Rozmowy te dają możliwość odtworzenia wielu momentów z życia całego miasta i poszczególnych jego dzielnic, budynków podczas okupacji i tego co się z nimi później działo. Zawierają także wiadomości o ludziach, którzy otaczali opowiadających, o czasach wojny i przebywania Lwowa pod różnym panowaniem. Zebrane wspomnienia pomagają również odtworzyć dawny wygląd miasta – architekturę, układ ulic, codzienność Lwowa.

Wszystkie materiały audio, notki biograficzne, fotografie, pamiętniki i dokumenty uzupełniające opowieści można znaleźć na stronie www.memoryofnations.eu.

"Pamięć narodu" jest to obszerny zbiór wspomnień świadków gromadzony na obszarze całej Europy przez pojedyncze osoby, organizacje non-profit, instytucje publiczne i niepubliczne, szkoły oraz ośrodki edukacyjne, które chcą podzielić się własnymi zbiorami, porównywać, oceniać i wspólnie dyskutować na temat swoich nagrań, tekstów, zdjęć i dokumentów archiwalnych. Przechowuje i udostępnia zbiory wspomnień świadków, którzy wyrazili zgodę, aby ich świadectwo zostało wykorzystane do badania historii najnowszej i udostępnione publicznie.

Portal "Pamięć narodu" został stworzony w 2008 roku przez trzy czeskie organizacje – Stowarzyszenie Post Bellum, Czeskie Radio i Instytut Badania Reżimów Totalitarnych. Celem projektu jest połączenie projektów historii mówionej z całego świata i poprawienie oddziaływania między nimi.