Kronika i wydarzenia

"Dom moich marzeń"
25 luty 2012

25 lutego 2012 roku w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego "Dom moich marzeń" odbyło się zajęcia dla dzieci w wieku 6-7 lat. Projekt jest częścią wystawy "Dom: stulecie zmian".

Od maleńkości dziecko wkłada w pojęcie "dom" wiele znaczeń: rodzina i budynek w którym mieszkają, meble oraz przedmioty codziennego użytku, które je otaczają. Główne zadanie programu "Dom moich marzeń" to odkrycie już posiadanej wiedzy, zachęcenie dzieci do wyciągania analitycznych wniosków z otrzymanych materiałów, rozwój myślenia perspektywicznego, sprawdzenie się w roli budowniczego swojego "domu marzeń". Podczas zajęć nacisk będzie kładziony na etyczne, estetyczne i kulturowo-artystyczne aspekty zawarte w pojęciu "dom". Ze względu na wiek audytorium, materiały teoretyczne są uproszczone - podawane w schematach, ciekawych rysunkach oraz poprzez zajęcia interaktywne.

Tym razem rozpatrywaliśmy pokój jako przestrzeń prywatną dziecka, omawialiśmy takie pojęcia jak wnętrze i wystrój oraz weszliśmy w rolę dekoratorów wnętrz. Własny pokój to osobny świat, który wpływa na kształtowanie się charakteru, formowanie smaku, poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Ważne, aby dziecko włączało się w urządzanie swojego pokoju, ponieważ to właśnie on formuje szczególny świat dziecka: tu ono marzy, fantazjuje, bawi i uczy się. Pokój dziecięcy to jedna z najbardziej funkcjonalnych przestrzeni w mieszkaniu, jest i sypialnią i gabinetem i salą gimnastyczną i pokojem gościnnym. Urządzanie pokoju dziecięcego jest dobrą okazją dla dzieci do wykazania się bystrością i swoimi zdolnościami twórczymi, co daje im możliwość wyrażenia siebie poprzez stwarzanie własnej przestrzeni w domu. Była mowa o tym, jak ważna jest własna przestrzeń w domu, projektowaliśmy wnętrze pokoju, graliśmy w różne gry i próbowaliśmy własnoręcznie stworzyć elementy dekoracji do pokoju poprzez rzeźbienie w papierze oraz lepienie z plastiku.

W skład trzygodzinnych zajęć wchodzą:

  • Część wykładowa i poznawcza, gdzie pojęcie "dom" będzie rozpatrywane w różnych kontekstach (w formie interaktywnych gier i prezentacji elektronicznej)
  • Część poznawczo-poglądowa: obejrzenie wystawy: "Dom: stulecie zmian", przegląd filmów animowanych o domu
  • Część artystyczna, w której dzieci będą mogły realizować swój potencjał twórczy, stworzyć własny "dom marzeń" przy pomocy środków artystycznych.

Zajęcia poprowadzi Chrystyna Bojko. Ukończyła Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki. Specjalizacja: kulturoznawstwo, historia sztuki. Bada ukraińską sztukę współczesną. Wykłada historię sztuki dla dzieci.


Zajęcia będą się odbywać w soboty od godz. 11:00 do 14:00 w pomieszczeniach Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej pod adresem: Lwów, ul. Bohomolca 6

Zapisy pod nr tel.: 097 2099267.

Udział w programie jest bezpłatny.


Następne zajęcia odbędą się:

  • dla dzieci w wiek 8-10 lat – 3 marca 2012 roku
  • dla dzieci w wieku 6-7 lat – 10 marca 2012 roku

Projekt jest realizowany przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej w ramach wystawy "Dom: stulecie zmian", dzięki wsparciu fundacji ERSTE Stiftung. Program "Dom moich marzeń" jest realizowany dzięki wsparciu fundacji Rinata Achmetowa "Rozwój Ukrainy".


        

 

 

 

Wsparcie informacyjne: