Kronika i wydarzenia

Wielojęzyczne miasto
24 luty 2012

W ramach wspólnego projektu Centrum Badań Humanistycznych i British Council, 24 lutego 2012 roku o godz. 16:00, w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbył się okrągły stół pt.: "Wielojęzyczne miasto: jak nie zburzyć wieży Babel?". Dyskusję z gościnnym udziałem profesora Guusa Extra prowadzili czołowi socjolingwiści, historycy, literaturoznawcy, wykładowcy języka ukraińskiego i języków obcych a także pracownicy centrów zajmujących się tematyką migracji ze Lwowa.

Uczestnicy dyskusji skupiły się na: teoretycznych i praktycznych aspektach polityki językowej powiązanej z integracją imigrantów w obcojęzycznym mieście; historycznym doświadczeniu austrowęgierskiej polityki językowej we Lwowie; współczesnych projektach miast wielokulturowych w Europie i związanych z nimi wyzwaniach; języku jako czynniku łączącemu i dzielącemu.

Guus Extra – profesor Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia), kierownik Katedry Języka i Mniejszości Narodowych, dyrektor Centrum Badań nad Społeczeństwem Wielokulturowym "Babel" (1998-2008), koordynator projektu Miast Wielojęzycznych (1998-2004), współautor książek: "Multilingual Europe: Facts and Policies" (2008), "Mapping Linguistic Diversity in Multicultural Contexts" (2008), "Urban Multilingualism in Europe: Immigrant Minority Languages at Home and School" (2004), autor licznych publikacji na temat drugiego języka, języka ojczystego imigrantów oraz wielojęzyczności w oświacie.


Wsparcie informacyjne: