Kronika i wydarzenia

"Dom moich marzeń"
21 styczeń 2012

21 stycznia 2012 roku w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego "Dom moich marzeń" odbył się projekt artystyczno-edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 8-10 lat. Projekt jest częścią wystawy "Dom: stulecie zmian".

Od maleńkości dziecko wkłada w pojęcie "dom" wiele znaczeń: rodzina i budynek w którym mieszkają, meble oraz przedmioty codziennego użytku, które je otaczają. Główne zadanie programu "Dom moich marzeń" to odkrycie już posiadanej wiedzy, zachęcenie dzieci do wyciągania analitycznych wniosków z otrzymanych materiałów, rozwój myślenia perspektywicznego, sprawdzenie się w roli budowniczego swojego "domu marzeń". Podczas zajęć nacisk będzie kładziony na etyczne, estetyczne i kulturowo-artystyczne aspekty zawarte w pojęciu "dom". Ze względu na wiek audytorium, materiały teoretyczne są uproszczone - podawane w schematach, ciekawych rysunkach oraz poprzez zajęcia interaktywne.

W tym tygodniu zajęcia koncentrowały się wokół tematu "Dom: święto w domu". Chyba największym radosnym wydarzeniem powiązanym z domem jest święto. Religijne, państwowe, rodzinne, osobiste – ważne momenty w życiu, zapamiętywane na długo czy nawet na całe życie. Przygotowuje się do nich rzetelnie, uważnie, wyczekuje, czasem nawet o nich marzy. Jednym z ważnych uroczystych elementów święta, obowiązkowych dla spełnienia wymogów etykiety, są życzenia - zwłaszcza w postaci pocztówki. Szczególnie cenione są kartki zrobione własnoręcznie.

Uczestnikom zaproponowano stworzenie własnej kartki z życzeniami o tematyce związanej z którymś z rodzajów świąt:

  • osobistym (urodziny, imieniny)
  • rodzinnym (chrzciny, wesele, jubileusze)
  • kalendarzowym (Dzień Matki, Dzień Ojca, Nowy Rok i in.)
  • państwowym (Dzień Niepodległości, Dzień Konstytucji i in.)
  • religijnym (w zależności od wyznania)

W skład trzygodzinnych zajęć wchodzą:

  • сzęść wykładowa i poznawcza, gdzie pojęcie "dom" będzie rozpatrywane w różnych kontekstach (w formie interaktywnych gier i prezentacji elektronicznej)
  • сzęść poznawczo-poglądowa: obejrzenie wystawy: "Dom: stulecie zmian", przegląd filmów animowanych o domu
  • сzęść artystyczna, w której dzieci będą mogły realizować swój potencjał twórczy, stworzyć własny "dom marzeń" przy pomocy środków artystycznych.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Studia Kultury i Sztuki "Spirohraf":
 
Andrij Sendeckyj  Oleh Boliuk

Następne zajęcia odbędą się:
  • dla dzieci w wieku 6-7 lat – 28 stycznia 2012 roku
  • dla dzieci w wiek 8-10 lat – 4 lutego 2012 roku
Zapisy pod nr tel.:067 7273668 і 097 2181575.

Udział w programie jest bezpłatny.

Zajęcia będą się odbywać w soboty od godz. 11:00 do 14:00
w pomieszczeniach Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej pod adresem: Lwów, ul. Bohomolca 6

Projekt jest realizowany przez Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej w ramach wystawy "Dom: stulecie zmian", dzięki wsparciu fundacji ERSTE Stiftung. Program "Dom moich marzeń" jest realizowany dzięki wsparciu fundacji Rinata Achmetowa "Rozwój Ukrainy".

                                         

Wsparcie informacyjne: