Kronika i wydarzenia

Historians.in.ua
26 styczeń 2012

16 stycznia w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja nowego portalu internetowego www.historians.in.ua z udziałem redaktorów i autorów idei strony – Wołodymyra Maslijczuka i Andrija Portnowa.

Strona pomyślana jest jako przestrzeń komunikacyjna między: regionalnymi ośrodkami na Ukrainie, fachowcami z różnych krajów, różnymi pokoleniami intelektualistów oraz różnymi dyscyplinami. Na stronie umieszczono szereg materiałów z historii, filozofii, języko- i literaturoznawstwa, wywiady i autorskie kolumny młodych humanistów, streszczenia nowych książek i ogłoszenia o aktualnych wydarzeniach życia akademickiego oraz okołoakademickiego, pełne wersje rzadkich publikacji, analityczne i faktograficzne publikacje o tendencjach rozwoju środowiska akademickiego i uniwersytetu na postradzieckiej Ukrainie, a także teksty naukowe z różnych dziedzin humanistyki.

Wsparcie informacyjne: