Kronika i wydarzenia

Zwycięskie i nagrodzone projekty
30 grudzień 2010

22 grudnia 2010 roku ogłoszono rezultaty międzynarodowego konkursu na uporządkowanie miejsc powiązanych z historią Żydów we Lwowie

O konkursie:

Międzynarodowy konkurs został ogłoszony decyzją Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Lwowa nr 1076 z dn. 6 sierpnia 2010. Inicjatywa przeprowadzenia konkursu powstała podczas międzynarodowej konferencji „Dziedzictwo i historia Żydów w miastach Europy Środkowo-Wschodniej”, którą zorganizowało i przeprowadziło w październiku 2008 r. we Lwowie Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej. Struktura konkursu obejmowała trzy wolne działki w mieście, powiązane z bogatym życiem wspólnoty żydowskiej przed drugą wojną światową i z jej wyniszczeniem podczas Holokaustu we Lwowie. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi na wieloetniczną przeszłość Lwowa oraz zachowanie jego wielokulturowego dziedzictwa. Konkurs miał dwa główne, powiązane ze sobą zadania. Pierwsze zadanie polegało na zwróceniu uwagi oraz uświadomieniu wieloetnicznej przeszłości Lwowa przy pomocy odkrycia na nowo i pokazania żydowskiego dziedzictwa miasta. Drugie  – to zapewnienie poszukiwań najlepszych rozwiązań zagospodarowania terenów, objętych konkursem, w celu poprawienia warunków życia mieszkańców i gości miasta Lwowa.

Zwycięskie i nagrodzone projekty pochodzą z krajów: Ukraina (5 projektów), Polska (2), Włochy (2), Niemcy (2), Austria, USA, Izrael.

Konkurs "Plac synagog"

1 miejsce
              
Projekt  012050
              
Architekt Franz Reschke, Paul Reschke, Frederik Springer
               Niemcy
2 miejsce
              
Projekt 012023
              
Jurij Stolarow, Pawło Mokrel, Roman Belbas, Olha Malynowska
               Lwów, Ukraina
3 miejsce
               Projekt 012049
               Anonimowy

Wyróżnienia

Projekt 012037
"Moomoo Architects"
Jakub Majewski, Łukasz Pastuszka, Tomasz Bierzanowski, Bartołomiej Skowronek, Miriam Otero, Martyna Szymańska, Monika Komendacka, Zhenze Huang
Lódź, Polska

Projekt 012034
Markijan Kossak
Lwów, Ukraina

Projekt 012021
Żaklina Nowodworska, Michał Podgórczyk
Gdynia, Polska

Konkurs "Miejsce Pamięci Besojlem – Dom Wieczności"

1 miejsce
              
Projekt 012035
              
Ronit Lombrozo
               Jeruzalem, Izrael
2 miejsce
               nie przyznano
3 miejsca
              
Projekt 012064
              
Michelangelo Acciaro, Nora Lau
               Mediolan, Włochy

               Projekt
012041
              
Danyło Szwec, Andrij Zinkewycz, Stepan Głuchoweckyj
               Lwów, Ukraina

               Projekt
012007
              
Gerhard Rennhofer, Gerhard Hauser
               Wiedeń, Austria

Konkurs "Miejsce Pamięci Janowski Obóz Koncentracyjny"

1 miejsce
             
Projekt012056
             
Ming-Yu Ho, Ceanatha la Grange, Wei Huang
              Irvine, Kalifornia, USA
2 miejsce
             
Projekt 012005
             
Carmela Canzonieri, Emanuele Cassibba, Luigi Vella Aggius, Benjamino Faliti Giovanna La Rosa
              Vittoria, Włochy
3 miejsce 
             
Projekt 012068
             
Stefan Jan Cichosz
              Berlin, Niemcy

Wyróżnienia

Projekt 012030
FDKV Fedczyna Nazar
Lwów, Ukraina

Projekt 012024
Jurij Stolarow, Pawło Morkel, Roman Belbas
Lwów, Ukraina