Kronika i wydarzenia

"Samotność jako problem antropologiczny"
17 grudzień 2010

W ramach akademicko-socjalno-artystycznego programu "Samotność-Obecność" w piątek, 17 grudnia 2010 o godz. 17:00 odbył się wykład dr Andrija Dachnija o fenomenie samotności z perspektywy filozoficznej: "Samotność jako problem antropologiczny".

Każdy z nas zna stan samotności: jak należy go przyjmować? Jako coś niechcianego, szkodliwego, a nawet zgubnego, czy jako rzecz korzystną i niezbędną? A może to, co jest nam potrzebne, to po prostu odosobnienie?

Jak pisał Imanuel Kant, pragnieniem człowieka jest przebywanie z sobie podobnymi, ale jednocześnie i silna potrzeba odosobnienia. Aby takie odosobnienie nie zmieniło się w niechcianą samotność, człowiek musi odważyć się (jak trudno by nie było tego dokonać w naszej konsumpcyjnej współczesności) oddawać siebie innym ludziom.

Dr Andrij Dachnij – historyk filozofii i tłumacz, docent w Katedrze Historii Filozofii Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, gdzie prowadzi cykle wykładów: "Historia filozofii XIX-XX w.", "Filozofia romantyzmu", "Filozofia S. Kiekegaarda", i "Filozofia M. Heideggera". Dr Dachnij, były uczestnik "Warsztatów Tłumaczeniowych" przełożył na język ukraiński prace S. Kierkegaarda, F. Schleiermachera,  J. Habermasa i redagował wiele innych tłumaczeń ważnych niemieckojęzycznych prac filozoficznych. Wykładowca filozofii w Centrum Eksperymentalnych Programów Magisterskich (dot. kulturologii, socjologii i antropologii) w Instytucie Studiów Ekumenicznych Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Dr Dachnij prowadzi liczne wykłady interdyscyplinarne i wyróżnia się solidną eseistyką kulturologiczną oraz publikacjami naukowymi.

Wykład odbył się w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji prosimy zwracać się do Wiry Cypuk, koordynatora projektów wystaw Centrum mailowo: v.tsypuk@lvivcenter.org, bądź telefonicznie: +38 032 275 17