Kronika i wydarzenia

"Od indywidualności do korelacji"
11 grudzień 2010

W ramach akademicko-socjano-artystycznego programu „Samotność-Obcność” w sobotę, 11 grudnia 2010 r. o godz. 15:00 odbył się wykład z fizyki teoretycznej „Od indywidualności do korelacji” prof. dr Miroslava Micova.

Jednym z przykładów samotności w fizyce jest ruch samodzielnych cząsteczek. Wraz ze zwiększaniem się oddziaływania między cząsteczkami, zmniejsza się ich niezależność , a pojawiają siły korelacji. Takie zależności mogą z czasem ulegać zmianie wskutek procesów relaksacji. W systemach mogą tworzyć się wieloelementowe podsystemy, mocno powiązane ze sobą siłami oddziaływania. Takie podsystemy będą oddziaływać między sobą z nowymi siłami, które prowadzą do nowych typów korelacji między tymi podsystemami - co może spowodować nowe typy hierarchii w skorelowanych systemach. Niektóre stany w takich podsystemach przyczyniają się do procesów autopoetycznych, podobnych do procesów samozachowawczych i samoorganizacyjnych.

Dr Miroslav Micov bada termodynamikę jako współpracownik Słowackiej Akademii Nauk, wykładowca Instytutu Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, a od 2000 roku także jako kierownik badań w naukowym sektorze biznesu alternatywnych źródeł energii.

Dr Micov kontynuuje działalność wykładowczą, zwłaszcza jako profesor gościnny Lwowskiej Politechniki i ma liczne publikacje z teorii ciała stałego w amerykańskich i europejskich czasopismach dotyczących chemii fizycznej i fizyki teoretycznej.