Kronika i wydarzenia

Transformacja przestrzeni miejskiej
10 grudzień 2010

10 grudnia 2010 r. o godz. 18:00 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja drugiego numeru pisma krytyki socjalnej "Spilne" ("Wspólne"), poświęconego transformacjom przestrzeni miejskiej.

Według danych z 2008 r. już połowa ludzi na świecie mieszka w miastach. Gwałtowna urbanizacja uważana jest za jeden z najważniejszych współczesnych procesów socjalnych, a same miasta odegrają kluczową rolę w neoliberalnej restrukturyzacji. Urbanizacja jest na tyle powiązana z rozwojem kapitalistycznym, że zrozumienie miasta w dużej mierze oznacza zrozumienie neoliberalizmu – i na odwrót.

Dlatego tak ważne jest skoncentrowanie się na badaniach dotyczących urbanizacji w drugim numerze "Spilnego". Światowa perspektywa została w tym wydaniu przedstawiona przez Davida Harvey'a, jednego z czołowych marksistowskich teoretyków miasta, który analizuje urbanizację z punktu widzenia jej roli w systemie kapitalistycznym; Mike’a Davisa, który proponuje optymistyczno-utopijny pogląd na przyszłość miast oraz Włada Mychnenka, z którym rozmawialiśmy o jego udziale w międzynarodowym projekcie "Różnorodność neoliberalizmu i alternatywne strategie regionalne i miejskie".

Uwadze czytelników proponujemy też analizę konkretnych problemów ukraińskich miast (budynki z usterkami, polityka mieszkaniowa i miastotwórcza, wysypiska śmieci), informacje o miejskich inicjatywach organizujących protesty, które ostatnio coraz częściej dają znać o sobie i swoim "prawie do miasta" (na przykład o ruchu "Zachowaj stary Kijów", czy o protestach przeciw wyrębowi zalesionego parku w Charkowie, a także o brytyjskim ruchu dzierżawców mieszkań). Poruszone zostały także tematy: sztuki w przestrzeni miejskiej (wystawa "Z miasta do miasta" w Kijowie , sztuka publiczna w Charkowie) oraz projektów badawczych (niemiecko-polsko-ukraiński projekt powołany, aby zbadać problematyczne, postindustrialne i marginalizowane przestrzenie w trzech miastach – Berlinie, Gdańsku i Kijowie). Wydawało nam się logicznym, aby oddać głos także tym, którzy podejmują decyzje. Co z tego wyszło – czytajcie w wywiadzie z (teraz już byłym) głównym architektem Kijowa.

Pismo krytyki socjalnej "Spilne" - kolektywny projekt niekomercyjny, którego zadaniem jest analiza krytyczna problemów socjalnych w wymiarze ukraińskim i światowym. Pierwszy numer (wiosna 2010) poświęcony był kryminalizacji problemów socjalnych w neoliberalizmie, trzeci numer (wiosna 2011) będzie dotyczyć oświaty, a czwarty (jesień 2011) – eksploatacji klas i walki klasowej.

Więcej o piśmie można znaleźć pod adresem: http://commons.com.ua/journal

Spis treści drugiego numeru "Transformacje przestrzeni miejskiej":http://commons.com.ua/archives/9306