Kronika i wydarzenia

Uwięziona rzeka
19 listopad 2010

W dniach 19-20 listopada 2010 r. w Centrum Historii Miejskiej odbyła się międzynarodowa praktyczno-naukowa konferencja "Lwowska Pełtew – stan i perspektywy".

Podczas pierwszego dnia konferencji naświetlone zostały historyczne, socjalne, kulturalne i techniczne aspekty stanu Pełtwy. Uczestnicy otrzymali także informacje z pierwszej ręki o podobnych doświadczeniach innych miast.

Następnego dnia, w trakcie seminarium, uczestnicy pracowali nad określeniem potencjału Pełtwy we Lwowie. Mieli możliwość rozwinięcia i zaprezentowania idei dotyczących przyszłości Pełtwy oraz metod realizacji jej socjalnego, ekonomicznego, ekologicznego i kulturalnego potencjału.

Na konferencję zaproszeni byli eksperci od zagadnień rewitalizacji rzek miejskich w Europie.

Pomysł zorganizowania konferencji został zainicjowany przez Muzeum Idei, lwowską organizację społeczną, w ramach projektu "LeoPoltwis". Projekt rozpoczął się jeszcze w 2008 r. i ma na celu ratowanie lwowskiej rzeki Pełtwy, jako ośrodka kulturalnego i socjalnego życia miasta. Organizatorem konferencji i seminarium był wspólny ukraińsko –niemiecki projekt Niemieckiego Towarzystwa Współpracy technicznej (GTZ), które zajmuje się rozwojem miasta i odnowieniem starej części Lwowa. Współorganizatorem seminarium było Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej – organizacja pozarządowa, która wspiera inicjatywy społeczne i kulturalne oraz zajmuje się prowadzeniem badań nad historią miasta.