Kronika i wydarzenia

Programowanie przyszłości
26 listopad 2010

W dniach 26-28 listopada 2010 r. w Centrum Historii Miejskiej odbył się kongres futurologiczny.

Kongres futurologiczny jest międzynarodowym projektem, który ma na celu aktualizację zagadnienia pojęcia i planowania przyszłości, głęboko i ironicznie opisanego przez znanego klasyka literatury, z urodzenia Lwowianina – Stanisława Lema.

Pragniemy zawiązać wspólnotę naukowców, artystów i wolnych twórców (programistów, media aktywistów, kuratorów czy kulturologów itp.), którym nie jest obojętny temat przyszłości, jej programowanie, kontrolowanie, nadawanie nowego sensu, tworzenie i oczekiwanie. Za analogią do cybernetyki "programowanie" rozumiemy jako ułożenie kodu sterującego dla zautomatyzowanego zarządzania systemem. Jeśli rzeczywistość jest systemem, to przyszłość jako jej składowa jest w pełni możliwa do zaprogramowania. Kiedy programujemy przyszłość, to staramy się ustanowić kontrolę nad niewiadomym, zmienić kod systemu, aby na niego wpłynąć, chcemy zbliżyć się do Stwórcy korygując nowe rzeczywistości, wykorzystujemy naszą wiedzę (która zawsze jest przeszłością) i nawet chcemy „zhakować” to, czego sobie jeszcze całkiem wyraźnie nie uświadamiamy.

http://thefutcongress.lviv.ua/uk/idea

Więcej informacji o blokach tematycznych kongresu znajduje się pod tym linkiem.

Program kongresu.