Kronika i wydarzenia

Prezentacja nowej książki o Lwowie
24 listopad 2010

24 listopada 2010 o godz. 17:00 w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Bohomolca 6) odbyła się prezentacja nowej książki Ihora Melnyka i Roksolany Zahajskiej "Przedmieście Łyczakowskie i wschodnie obrzeża Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa".

Propononano czytelnikom kolejną książkę z autorskiej serii "Lwowskie ulice i kamienice". Po książce-prologu, która ujrzała świat w 2008 roku pod nazwą "Lwowskie ulice i kamienice, mury, zakamarki, przedmieścia i inne osobliwości Królewskiego Stołecznego Miasta Galicji" i która nie zdołała pomieścić całej rozmaitości struktury urbanistycznej Lwowa oraz jego okolic, wyszły już badania nad dzielnicami – "Przedmieście Żółkiewskie" i "Nowy Świat". Oprócz ogólnego obrazu Lwowa, czytelnicy mają możliwość poznać poszczególne dzielnice miasta, odkrywające przed nimi więcej ulic, kamienic, zakamarków, a także ludzi, którzy żyli wśród tych murów.

Obecnie kolej nadeszła na dawne Przedmieście Łyczakowskie, które obejmowało niegdyś wschodnią część Królewskiego Miasta Lwowa. W książce znajduje się także informacja o miasteczkach i gminach, które znajdowały się poza granicami przedmieść: Wynnyky, Mykołajiw, Wyżniany, Hłyniany, Krywczici, Łysynyczi, Pidberizci, Czyszky…

Więcej informacji o książce i jej autorach znajduje się pod tym linkiem (w języku Ukraińskim).