Kronika i wydarzenia

BernardenGarden – przestrzeń wolnych idei artystycznych
6 November 2010

Muzeum Idei we Lwowie w ramach projektu kulturalnego  "BernardenGarden – przestrzeń wolnych idei artystycznych" organizowało Międzynarodowy Studencki Plener Architektoniczny.

Plener odbył się między 3 a 13 listopada 2010 roku we Lwowie dzięki współpracy Muzeum Idei  i Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

12 studentom ostatnich lat studiów różnych szkół architektonicznych naszego regionu - a konkretnie Ukrainy, Polski, Niemiec i Węgier - było zaproponowane dwa tematy do stworzenia projektów-improwizacji:

  • Rewitalizacja miejskiej rzeki Połtwy – ideologia zmian;
  • Rekonstrukcja dawnego ogrodu klasztoru ojców Bernardynów (BernardenGarden) z  XVII w. z nadaniem mu nowych funkcji ogrodu uniwersyteckiego, czyli przestrzeni publicznej pełniącej funkcję edukacyjną i kulturalną.

Podczas pleneru odbył sie okrągły stół, wycieczki, spotkania w centrum GTZ, program kulturalny i wystawa wykonanych w trakcie trwania pleneru projektów w przestrzeni sal wystawowych Muzeum Idei, a także wydanie web-katalogu.

Wystawa bęła czynna od 10 do 25 listopada.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: +38 067 3136331 Oleś Dzyndra, (+38 032) 295-69-68 Chrystyna.