Kronika i wydarzenia

W ramach wystawy Samotność –Obecność
5 November 2010

5 listopada 2010 r. z okazji otwarcia wystawy "Samotność-Obecność" do Lwowa przyjechał z wykładem o. Thierry de Roucy, założyciel międzynarodowej organizacji misyjnej "Domy Serca", doradca ONZ do spraw problemów lokalnych i członek Legii Honorowej rządu Francji.

Jego praca jest oparta na przekonaniu, że "największe ubóstwo jest wtedy, kiedy ty nie kochasz i ciebie nie kochają - pragnienie serca". Zrobił licencjat i magisterium z filozofii w Instytucie Filozofii Porównawczej w Paryżu ("Institut de Philosophie Comparee") i otrzymał stopień magistra teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu "Angelicum" w Rzymie. W 1990 roku założył "Domy Serca", które w swojej działalności starają się nieść pocieszenie i współczucie najbardziej potrzebującym ludziom oraz wzmacniać ich poczucie godności przez przyjacielskie nastawienie i solidarność. Na dzień dzisiejszy organizacja jest obecna w 18 krajach, ponad 1200 wolontariuszy bierze udział w działalności dobroczynnej.

O. Thierry de Roucy, oprócz aktywnej działalności charytatywnej, założył wydawnictwo "Les éditions du Serviteur" i jest autorem wielu teologicznych monografii i esejów, a także przekładów na język francuski prac Hansa Ursa von Balthasara, Adrienne von Speyr i Catherine Doherty.

Program I dnia akademicko-socjalno-artystycznego programu o samotności. Otwarcie wystawy.

16:00 – Wykład o. Thierry de Roucy "Samotność"

17:00 – Okrągły stół "Prywatne spojrzenie na aktywną filantropię", uczestnicy dyskusji: o.Thierry de Roucy (katolicka organizacja misjonarska „Domy Serca”), dr Harald Binder (Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej) i Marjana Kawińska (Fundacja Współczesnej Sztuki Sakralnej "Symbolum Sacrum").

18:00 – Oficjalne otwarcie wystawy i poczęstunek dla gości.

20:00 – Projekcja francuskiego filmu artystycznego o samotności.