Kronika i wydarzenia

Być KULTURalnym - modnie!
20 September 2010

20 września 2010 r. о 17.00 w wielkiej sali sesyjnej Lwowskiej Rady Miejskiej odbyło się spotkanie-prezentacja urzędu kultury Lwowskiej Rady Miejskiej.

Spotkanie poprowadzili: Andrzej Woronowski – naczelnik urzędu kultury, wypowiedź na temat głównych kierunków działalności urzędu; Halina Bordun – koordynator programu "Pierwszy krok do kariery", prezentowała program "II konkurs projektów studenckich"; Taisija Buszmel – radna burmistrza Lwowa z pytań o zachowanie spuścizny kulturalnej; Jarosław Fedoryszyn – dyrektor teatru "Woskresinnia", koordynator festiwalu "Złoty Lew"; Bohdan Szumylowycz – koordynator projektów wystawowych Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo – Wschodniej; Bibka Natalia – organizator projektu "Multicentrum" "Pamięć USB" w systemie bibliotecznym dla dzieci m. Lwowa; Chomczyn Julia – kierownik oddziału reklamowego MO "Dzyga"; Pareńko Rostyslaw – przedstawiciel inicjatywy społecznej zachowania zabytków architektury "Uratować Merkurego".

W ramach spotkania Bohdan Szumylowycz poprowadził prezentację Centrum Historii Miejskiej, opowiedział obecnym o kierunkach naukowych w działalności instytucji i projektach socjalno – kulturowych, które organizuje i współorganizuje Centrum, wraz z innymi organizacjami naukowymi i społecznymi, w celu poprawy rozwoju miasta.

Obecni dowiedzieli się : 

dlaczego uznano Lwów za kulturalną stolicę Ukrainy;
o stanie i perspektywach rozwoju kulturalnego środowiska miasta;
o działalności urzędu kultury Lwowskiej Rady Miejskiej;
o wydarzeniach kulturalno-masowych, które zorganizowane były we Lwowie;
o towarzystwach kulturalno-artystycznych we Lwowie;
jak stać się częścią zespołu, który prowadzi politykę kulturalną miasta.