Kronika i wydarzenia

Wykład profesor Joyce Gelb
28 September 2010

28 września о 17.00 w Centrum Historii Miejskiej odbył się wykład profesor Joyce Gelb "Ustna historia kobiet-aktywistek Nowego Jorku".

W prelekcji został przedstawiony projekt "The Activist Women's Oral History Project", realizowany przez Uniwersytet Miejski Nowego Jorku (City University of New York, CUNY) w połowie lat 1990- tych. Profesor skupiła swoją uwagę na osobliwościach wzornictwa, przeprowadzeniu i skutkach badania społeczno-oświatowego, w ramach którego zarejestrowano dziesiątki wywiadów z kobietami różnego wieku, koloru skóry, grup etnicznych, wykształcenia, statusu rodzinnego, orientacji seksualnej, będących aktywnymi członkami grup lokalnych w różnych rejonach Nowego Jorku.

29 września 2010 r. odbył się wykład prof. Joyce Gelb w Lwowskim Państwowym Uniwersytecie im. Iwana Franki "Polityka rządu Obamy w kwestii kobiet: analiza i ocena". W wykładzie przeanalizowana została polityka gabinetu Obamy dotycząca sprawy kobiet, a zwłaszcza ich przeznaczenia na stanowiska kierownicze, stworzenia rady kobiet i dziewcząt, a także wpływu postanowień urzędowych na kobiety w sferze ochrony zdrowia, przemocy w rodzinie, oświaty, profilaktyce HIV/AIDS oraz dyskusji na temat praw mniejszości seksualnych.

Joyce Gelb – profesor nauk politycznych i dyrektor Programu Studiów Kobiecych na Uniwersytecie Miejskim w nowym Jorku (City University of New York, CUNY), wykłady gościnne również na Uniwersytecie Yale (USA) oraz Uniwersytetach Doshisha i Tokio (Japonia). Jej badania i publikacje dotyczą głównie genderowych aspektów polityki w perspektywie porównawczej, a zwłaszcza udziału kobiet w życiu politycznym, ruchach społecznych oraz polityki państwowej w kwestii kobiet w USA, Europie i Japonii. Prof. Gelb zdobyła granty naukowwe Fundacji Forda i Rockefellera, a także Narodowej Fundacji Naukowej. Joyce Gelb jest autorem szeregu książek, m.in. "Women and Public Policies: Reassessing Gender Politics" (Princeton, 1987) та "Gender Policies in Japan and the United States: Comparing Women’s Movements, Rights and Politics" (Palgrave, 2003).