Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Kronika i wydarzenia

Х szkoła letnia UNESCO
14 September 2010

X jubileuszowa szkoła letnia UNESCO, poświęcona ochronie dziedzictwa kulturalnego, która odbywa się w Zamościu, tego roku została przeniesiona na dwa dni do Lwowa.

14-15 września 2010 r. w Sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej wykładowcy i uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wykłady Igora Czerniaka (Politechnika Lwowska), Romana Motyhycza (Ukraińsko-Zachodni Instytut Projektowo-Restauracyjny we Lwowie), Wolodymyra Slobodiana (Ukraińsko-Zachodni Instytut Projektowo-Restauracyjny), Lilii Onyszczenko (Lwowska Rada Miejska), Iris Hleichman (Niemieckie Towarzystwo Współpracy Technicznej, GTZ) i innych.

Pomysłodawcą i organizatorem szkoły letniej jest miasto Zamość (Polska) oraz Polski Komitet ds UNESCO.

W zajęciach szkoły letniej wyieło udział dwudziestu mlodych architetów i historyków sztuki z dziesięciu krajów Europy (Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Polska).

Uczestnicy wyieli udział w wykładach tematycznych poświęconych ochronie i restauracji zabytków. 

Tematyka X szkoły letniej była poświęcona również ochronie i rachowaniu zabytków architektonicznych zbalansowanego rozwoju miasta. Uczestnicy zaznajomili się ze strategią rozwoju miasta, planem zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: www.city-adm.lviv.ua

UNESCO  Zamosc  Львівська міська рада

Copyright © 2004-2020, LvivCenter.org
Powered by siteGist CMS