Kronika i wydarzenia

Międzynarodowy konkurs
1 September 2010

Decyzją z dnia 6 sierpnia 2010 r. o nr 1076, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Lwowa ogłosił międzynarodowy otwarty konkurs dla projektów architektonicznych, designerskich i krajobrazowych, na uporządkowanie miejsc powiązanych z historią Żydów we Lwowie.

Centrum Historii Miejskiej jest jednym z organizatorów konkursu razem z Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Lwowa i Niemieckim Towarzystwem Współpracy Technicznej GmbH (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – GTZ; GTZ wspiera konkurs w ramach ukraińsko-niemieckiej współpracy przy projekcie "Municypalny rozwój i odnowa starej części miasta Lwowa", który realizuje z Radą Miasta Lwowa).

Struktura całości obejmuje trzy osobne konkursy na trzy przestrzenie Lwowa, które powiązane są z życiem wspólnoty żydowskiej przed II wojną światową i z jej zagładą podczas nazistowskiej okupacji. Dla każdego z tych miejsc określone zostały inne wymagania programowe. Uczestnikom konkursu zaproponowane zostały trzy osobne zadania dla tych trzech przestrzeni. Można do nich mieć podejście jednostkowe albo kompleksowe, z możliwością konceptualnego powiązania w jedną całość dwóch czy trzech z tych miejsc.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na wieloetniczną przeszłość Lwowa i zachowanie jego wielokulturowego dziedzictwa. Konkurs stawia sobie dwa, powiązane ze sobą zadania. Pierwsze to poszukiwanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania terenów objętych konkursem, w celu poprawy warunków życia mieszkańców i gości Lwowa. Drugie zadanie polega na tym, aby zwrócić uwagę na wieloetniczną przeszłość Lwowa, na nowo odkrywając i pokazując żydowskie dziedzictwo miasta.

Uczestnicy konkursu proszeni są o przedstawienie projektów uporządkowania trzech różnych miejsc, powiązanych z historią gminy żydowskiej we Lwowie.

Konkurs "Plac synagog"

Miejsce w historycznym centrum Lwowa (wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO), w którym znajdowały się kiedyś trzy budowle ważne dla religijnego i kulturalnego życia gminy żydowskiej: Wielka Miejska Synagoga, Synagoga Turei Zachav (znana także jako "Złota Róża") oraz dom nauki- Bejt Ha-Midrasz. Materiały konkursowe dotyczące tego miejsca są zebrane i dostępne tutaj: Konkurs "Plac Synagog".

Konkurs "Miejsce Pamięci Besojlem – Dom Wieczności"

Obecnie zielona przestrzeń bezpośrednio połączona z wewnętrznym podwórzem Miejskiego Szpitala Położniczego przy ul. Rappaporta. Miejsceto jest częścią dawnego cmentarza żydowskiego, zniszczonego podczas Holokaustu. Materiały konkursowe dotyczące tego miejsca są zebrane i dostępne tutaj: Konkurs "Miejsce Pamięci Besojlem – Dom Wieczności".

Konkurs "Miejsce Pamięci Janowski Obóz Koncentracyjny"

Część terytorium, na którym podczas II Wojny Światowej znajdował się Janowski Obóz Koncentracyjny, przy obecnej ulicy Wynnycia, gdzie zostanie stworzone Miejsce Pamięci. Materiały konkursowe dotyczące tego miejsca są zebrane i dostępne pod umowną nazwą: Konkurs "Miejsce Pamięci "Janowski Obóz Koncentracyjny".

Projekty należy składać oddzielnie na każdy konkurs.

Termin składania projektów konkursowych – do 1 grudnia 2010 roku, do godz. 18:00.

(O zamiarze wzięcia udziału w konkursie prosimy poinformować organizatorów do dnia 10 listopada 2010 roku, drogą mailową: competition@city-adm.lviv.ua lub faksem: +38 032 2751309).

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wszystkie materiały konkursowe (program, wymagania, założenia projektu, mapy, schematy, fotografie, materiały historyczne) są dostępne do ściągnięcia na stronie:

http://www.city-adm.lviv.ua/archilviv/

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: competition@city-adm.lviv.ua