Kronika i wydarzenia

Zmiany w kierownictwie
1 September 2010

Od 1 września 2010 r. nowym dyrektorem Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej została Sofia Dyak, która od 2008 roku była kierownikiem projektów badawczych Centrum.

Sofia Dyak, absolwentka wydziału historii Państwowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie, zdobyła stopień magistra Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, odbyła aspiranturę na wydziale historii Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie i zrobiła doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa), gdzie obroniła dysertację "(Re)imagined Cityscapes: Lviv and Wroclaw after 1944/45" (Wyobrażenie miejskiej przestrzeni Lwowa i Wrocławia po 1944/45 r.).