Kronika i wydarzenia

"Sila sztuki" we Lwowie
24 August 2010

W sierpniu 2010r. odbył się we Lwowie projekt SIŁA SZTUKI. Składowymi częściami projektu byly: wystawa dzieł sztuki współczesnej, zebrana przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Polska) oraz sympozjum "Znaki czasu".

SYMPOZJUM "Znaki czasu": 23-25 sierpnia 2010r. (Pałac sztyki we Lwowie)

Sympozjum "Znaki czasu"- to realizacja zamiaru podzielenia się polskim doświadczeniem, które skierowuje społeczną i państwową działalność na ochronę i uzupełnianie spuścizny kulturowej państwa. Chcemy pokazać innowacyjne osiągnięcia, które mają wpływ na rozwój kultury polskiej i europejskiej. Uczestnicy analizować będą w szerszym kontekście działalność towarzystw regionalnych, które tworzą kolekcje sztuki współczesnej w Polsce, jak również zastanawiać się wspólnie z ukraińskimi partnerami, na ile taki model jest uniwersalny, jakie są jego możliwości adaptacyjne w innych społeczeństwach, systemach politycznych i gospodarczych. Ważnym zadaniem sympozjum będzie stworzenie wspólnej platformy, na której mogłaby odbywać się wymiana doświadczeń w sferze badań, analizy i tworzenia rynków sztuki współczesnej. W sympozjum weźmie udział prawie dwudziestu lektorów z Polski i Ukrainy, a także kilkunastu obserwatorów z głównych ośrodków kulturalnych Ukrainy. Po sympozjum wydany zostanie zbiorek prac, zawierający, oprócz wygłoszonych referatów, również inne badania naukowe.

Dlaczego we Lwowie: Podobieństwo między obecną sytuacją w Ukrainie i polskimi problemami w sferze popularyzacji sztuki i jej kolekcjonowania, stało się przyczyną realizacji projektu. Brak odpowiednich programów wsparcia finansowego dla rozwoju sztuki, a także niska świadomość społeczna w obydwu krajach, spowodowały w ciągu ostatnich lat prawie całkowity zanik instytucjonalnej działalności kolekcjonerskiej, a zwłaszcza dzieł sztuki współczesnej. Do tego należy dodać „wyciekanie” dzieł sztuki za granicę oraz emigrację samych twórców. Po okresie głębokich przemian politycznych i konstytucyjnych, w obydwu narodach pojawiła się potrzeba zmian jakościowych w kulturze, która powoli i w różny sposób materializowała się. Wzajemne wsparcie Polski i Ukrainy we wspólnych wysiłkach ma na celu gruntowną zmianę sytuacji.

Program (w języku Ukraińskim)

Organizatorzy PROJEKTU we Lwowie:

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, www.lvivcenter.org
Lwowski Pałac Sztuki, www.artpalace.org.ua
KMC "Dzyga" www.dzyga.com

Szczegółowe informacje o wystawie uzyskać można u koordynatora wystaw Centrum Historii Miejskiej Bohdana Szumyłowycza pod numerem telefonu: + 38 032 275 17 34, lub pocztą elektroniczną:  b.shumylovych@lvivcenter.org