Kronika i wydarzenia

Seminarium
5 grudzień 2009

W dniach 4-5 grudnia w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się otwarte seminarium pt. "Ukraina i Białoruś w kontekście przestrzennego wymiaru globalizacji: państwo, kapitał, terytorialność". Na seminarium zaprezentowane zostali badania, przeprowadzone w ramach rocznego projektu badawczego finansowanego przez CASE (Wilno). Siedmiu naukowców z różnych krajów przedstawili swoje badania, skupiając się na nowych przestrzeniach i wzajemnych związkach między nimi we współczesnej Białorusi i Ukrainie. Podstawowymi tematami seminarium byli:

  1. Restrukturyzacja miast stołecznych;
  2. Społeczne i przestrzenne konsekwencje wprowadzenia przez Unię Europejską zasad przekraczania granic zewnętrznych Wspólnoty;
  3. Przestrzenie rozrywki/ konsumpcji;
  4. Festiwale muzyczne i nowe systemy terytorializacji.

Badacze:

Siarhej Liubimau (Warszawa-Wilno), Banjamin Cope (Warszawa-Wilno), Ludmyła Małes (Kijów), Myrosława Keryk (Lwów-Warszawa), Jakub Grygar (Praga-Brno), Olga Blackledge (Charków-Dublin), Dmitrij Korenko (Mińsk-Warszawa).

W ramach seminarium odbzła się prezentacja nowej publikacji poświęconej wschodnioeuropejskim przestrzeniom miejskim pt. "P.S. Landscapes: Optics of Urban Studies" (P.S. Krajobrazy: Optyka studiów miejskich), wydanej w Wilnie przez Europejski Uniwersytet Humanistyczny, oraz dyskusja na temat przyszłych kierunków w studiach miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej.

Program seminarium dostępny jest tutaj.