Kronika i wydarzenia

Gość Centrum
25 luty 2018

Od stycznia do czerwca 2018 roku niezależny autor i reżyser z San Francisco Peter Straton Bejger prowadzi projekt badawczy przy wsparciu amerykańskiego programu Fulbrighta nt. "Jak było budowane miasto Lwa: architekt Jan Lewiński i poszukiwanie własnego wizerunku Lwowa modernistycznego".

Ten projekt twórczy przywiduje kilkumiesięczne wizualne badania zabudowy miasta z końca XIX – początku XX wieku, autorem projektów której był ukraiński architekt i działacz społeczny Jan Lewiński oraz architekci z nim współpracujący, wywiady ze specjalistami i badaczami, pracę w archiwach oraz tłumaczenie materiałów aktualnych. Dla lepszego poznania dziedzictwa Lewińskiego zostaną wykorzystane zasoby Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska oraz innych odpowiednich instytucji. Peter wcześniej już prowadził badania we Lwowie i stworzył artystyczny materiał dokumentalny "Odrodzone królestwo: skarby ukraińskiej Galicji" (A Kingdom Reborn: Treasures from Ukrainian Galicia).

Doświadczenia zawodowe Petera: pracował jako redaktor w wydawnictwach Harper Collins i Henry Holt w Nowym Jorku, redagował prace naukowe dla Kanadyjskiego Instytutu Ukrainoznawstwa oraz pisał i redagował dla międzynarodowej organizacji pozarządowej "Ukrainian Jewish Encounter" i innych zleceniodawców. Absolwent Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo i Uniwersytetu w Toronto.