Kronika i wydarzenia

Gość Centrum
25 luty 2018

Od stycznia do czerwca 2018 r. na stypendium Fulbrighta we Lwowie przebywa prof. Rachel Stevens (New Mexico State University in Las Cruces). Będzie ona współpracować z Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, które skupia się na badaniach m.in. historii publicznej i włączenia do niej form artystycznych, oraz ze Lwowską Narodową Akademią Sztuk Pięknych. Rachel będzie realizować projekt pt. "W synagodze rośnie las: refleksje na temat krajobrazu Żydów galicyjskich poprzez rzeźbę".

Na Ukrainie Zachodniej pozostało bardzo mało oczywistych śladów żydowskiej kultury Galicji, ponieważ Holokaust wymazał Żydów ze społeczno-gospodarczej geografii tego regionu. A jednak pozostałości kultury żydowskiej w krajobrazie ukraińskim jeszcze są rozpoznawalne. W ramach stypendium Fulbrighta Rachel Stevens będzie pracować nad stworzeniem obiektu artystycznego w oparciu o takie miejsca.

Stevens podejmie jakościowe badania geograficzne terytorium dawnej Galicji wschodniej, by odnaleźć i emocjonalnie odzwierciedlić bogatą, lecz wizualnie ukrytą żydowską historię tego regionu. Planuje ona też przeprowadzić badania terenowe we Lwowie i innych miastach i wsiach Ukrainy Zachodniej. Swoją pracą badawczą rozpocznie tworzenie podstawy dla projektu artystycznego, mającego stać się wtórnym świadkiem Holokaustu. We współdziałaniu z krajobrazem, architekturą i przedstawicielami wspólnoty w sposób wizualny wpisze lokalne fragmenty codzienności żydowskiej historii Galicji w nowe obiekty artystyczne. Takie resztki mogły się zachować w zburzonych synagogach, cmentarzach, pomnikach, zasadach użytkowania gruntów, obszarach leśnych, twórczości artystycznej, zapisach archiwalnych, wspomnieniach oraz mapach mentalnych. Te ostatnie będą szczególnie ważne, ponieważ właśnie na kartografii poznawczej (opisującej to, jak określone regiony pozostają w wyobraźni ludzkiej po zniknięciu z map) zostanie skupiony projekt.

Rachel Stevens ochoczo współpracuje ze wspólnotami, w których wykonuje swoje badania, dla pogłębienia porozumienia między kulturami. Spodziewa się ona nawiązać długotrwałe relacje ze wspólnotami w Ukrainie Zachodniej, podobne do swoich relacji z twórcami ikon nepalskich podczas jej programu Fulbrighta w 2006 roku.

Rachel Stevens pracuje jako profesor rzeźby na New Mexico State University w Las Cruces (Nowy Meksyk). Stopień magistra sztuk pięknych otrzymała w Syracuse University w 1993 r., bakalaureat otrzymała w College Sztuki i Humanistyki Uniwersytetu w Maryland w 1985 r.