Kronika i wydarzenia

Czy to jest kicz?
23 listopad 2017

23 listopada o 18.30 zapraszamy na wykład Bogdana Szymyłowicza "Czy to jest kicz? Między sztuka a kulturą popularną"

Wyraz "kicz" wchodzi do aktywnego obiegu europejskich dystrybutorów sztuki w połowie wieku XIX, a kwestie z nim związane stały się szczególne aktualne w latach 30. XX w. Wówczas właśnie powstaje znany esej Clementa Greenberga "Awangarda i kicz" (1936), w którym autor zapewniał, że jedynie sztuka może uratować przed szerzącym się kiczem. Ponownie artyści i naukowcy zaczęli mówić o kiczu po zakończeniu II wojny światowej, pomimo to nawet na początku lat 50. nie było ścisłego i dokładnego określenia dla tego zjawiska. To stawiało tyle pytań, że dla odpowiedzi na nie trzeba byłoby podejmować szerokie badania (jak to wyraził Hermann Broch). We współczesnym świecie kicz jest częścią rzeczywistości codziennej i o nim warto więcej rozmawiać i dyskutować. Wykład Bogdana Szumyłowicza będzie dotyczyć teoretycznych kwestii kiczu oraz tego, jak stał się on częścią ukraińskiej kultury i sztuki.

 Bogdan Szumyłowicz – historyk, kierownik Miejskiego Archiwum Medialnego Centrum Historii Miejskiej, wygłasza wykłady, uczestniczy w opracowaniu wystaw tematycznych Centrum, prowadzi badania nad kulturą późnego okresu socjalizmu. W swojej pracy skupia się na historii mediów i historii telewizji w Europie Środkowo-Wschodniej i ZSRR, interesuje się sztuką medialną, studiami wizualnymi (visual studies), miejskimi praktykami przestrzennymi i tworzeniem miasta (miastem kreatywnym i kreatywnością w mieście).