Kronika i wydarzenia

Kultura wizualna
3 październik 2017

Seminarium
prof. Małgorzaty Radkiewicz
"Czytając" kulturę wizualną

Czas trwania – 16 października – 17 listopada
Dni zajęć – poniedziałek i środa, 16.00 – 17.30
Lokalizacja – Centrum Historii Miejskiej, Biblioteka
Forma – seminarium-warsztaty
Język roboczy – angielski

Krótki opis kursu:

Celem kursu jest poznanie sposobów analizy wybranych przykładów z kultury wizualnej: filmu fabularnego i dokumentalnego, wideo, fotografii. Będą to zarówno materiały historyczne, jak i współczesne, do których dobrane zostaną lektury teoretyczne oraz inne opracowania (z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa, antropologii, wiedzy o kulturze, historii).

Mimo że obrazy wymagają przede wszystkim patrzenia, to aby je poznać i zrozumieć należy je nie tylko "zobaczyć", ale i "przeczytać", czyli analizować jako złożony przekaz / tekst. Dlatego na zajęciach zapoznamy się z terminami i kategoriami za pomocą których można odczytywać obrazy wizualne, takie jak: kompozycja, konwencja, poetyka, ale także narracja, świadectwo, pamięć. Podczas analizy obrazów wizualnych będzie nas interesował kontekst ich powstawania, pokazywania i przechowywania. Dlatego zajmiemy się także kwestiami archiwizacji (także digitalizacji), sposobami łączenia obrazów przechowywanych w archiwach z faktami, konkretnymi osobami, ludźmi. Omówimy sposoby interpretacji obrazów i filmów, aby ujawniły one zawarte w nich historie, nie zawsze widoczne podczas patrzenia na to co przedstawione.

Zajęcia będą miały charakter seminaryjno-warsztatowy, obejmujący część wykładową, analizę pisanych oraz wizualnych tekstów teoretycznych i historycznych oraz dyskusję i wspólną interpretację omawianych zjawisk i obrazów. Studenci się dowiedzą jaka jest różnica między analizą i interpretacją kultury wizualnej oraz jaką metodę można zastosować dla tego, by "czytać" różne typy obrazów wizualnych. Każdy otrzyma wiedzę i narzędzia potrzebne dla wypracowania własnej metodyki "odczytywania" obrazów. Wszystkie teksty i materiały będą dopasowane tak, by każdy potrafił odnaleźć pomysły i obrazy wizualne odpowiednio do własnych zainteresowań, doświadczenia, nauki czy branży w której się jest zatrudnionym.

W grupie i indywidualnie będziemy pracować nad tym:

  • jak analizować określony obraz biorąc pod uwagę środek przekazu, kontekst historyczny i kulturowy;
  • jak rozpoznawać i opisywać estetykę obrazów wizualnych i pozycję (rolę) autora;
  • jak poznawać kulturę wizualną w zależności od źródeł pochodzenia obrazów (kolekcja domowa, muzeum, archiwum cyfrowe, media);
  • jak stwarzać narracje o obrazach i obrazów bezpośrednio.

Przewidziana jest praca indywidualna nad własnym projektem (pisemnym bądź wizualnym) w oparciu na własnym badaniu studenta i materiałach z kolekcji Centrum Historii Miejskiej (archiwów cyfrowych i książek) oraz z innych źródeł.

[Syllabus]

 Małgorzata Radkiewicz – profesor UJ, pracuje nad problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym filmie i sztuce wizualnej. Analizuje twórczość kobiet w filmie, fotografii, sztuce. Wśród jej publikacji: "Władczynie spojrzenia. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek" (2010) i "Oblicza kina queer" (2014). Jako redaktorka przygotowała pięć tomów z serii "Gender". Koordynatorka projektu badawczego NCN "Pionierki kina i fotografii w Galicji 1896-1945". Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynikiem przeprowadzonego projektu jest książka "Modernistki o kinie" (2016), w której analizuje wybrane teksty i recenzje filmowe napisane przez kobiety w Polsce w latach 1918-1939.

Fotografia z wystawy multimedialnej Izabelli Gustowskiej w Poznaniu 2015 r.