Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Kronika i wydarzenia

Antropologia fizyczna
13 październik 2017

13 października 2017 r. o 16.00 Maria Rhode wygłosi wykład na temat "Od monarchii Habsburgów do wieku skrajności. Antropologia fizyczna na Uniwersytecie Lwowskim w 1913-1944".

Już na początkach swego powstania w połowie XIX wieku antropologia fizyczna otrzymała potężny rozgłos międzynarodowy. Będąc gdzieś pomiędzy zoologią, medycyną i ludoznawstwem, skupiła ona różne dziedziny nauki z całego świata dookoła perspektywy na powstanie obiektywnej nauki współczesnej. Miała ona jednakże swoje narodowe i regionalne osobliwości. Na Uniwersytecie Lwowskim pierwsza katedra antropologii i ludoznawstwa została utworzona w 1913 roku, ale już wcześniej zesłaniec na Sybir zoolog Benedykt Dybowski wykładał podstawy tej nowej dyscypliny na Uniwersytecie Lwowskim. W swoim wykładzie Maria Rhode podda analizie oddziaływanie różnych nauk politycznych na kształtowanie tej podobno czystej nauki. Zaczynając od okresu międzywojennego i znanej lwowskiej szkoły Jana Czekanowskiego badaczka prześledzi rozwój późniejszych wydarzeń, podczas II wojny światowej, odkryje zmiany i ciągłość tej dyscypliny w epoce diametralnie przeciwległych biegunów.

Maria Rhode jest starszym wykładowcą Seminarium Historii Nowej i Najnowszej na Uniwersytecie w Getyndze. Ona emigrowała z Polski w latach 70., ukończyła swoją edukację w Niemczech i w 1994 r. zdobyła stopień PhD na Uniwersytecie we Fryburgu, obroniwszy pracę doktorską na temat polsko-litewskich osobliwości okresów bezkrólewia (Ein Königreich ohne König. Der polnische Adel in sieben Interregna 1573-1673, Wiesbaden: Harrassowitz 1997). Przez ostatnie lata jej naukowe zainteresowania przeniosły się na historię nauki i jej rozpowszechnienia na świecie. Pracuje nad tym tematem w swoich publikacjach, na przykład o ekspedycji rosyjskiej w XIX wieku do Etiopii, czy o polskiej działalności w Kamerun. Badaczka również pracuje nad kwestiami metodologii badań nad Europą Wschodnią.

Copyright © 2004-2018, LvivCenter.org
Powered by siteGist CMS