Kronika i wydarzenia

Seminarium
3 grudzień 2009

W dniach 2-9 grudnia odbywa się we Lwowie XV Zjazd prezydentów Międzynarodowej Organizacji BEST (Board of European Students of Technology). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu działań tej organizacji, odbywa się raz na rok.

Uczestnikami Zjazdu są prezydenci wszystkich lokalnych ośrodków organizacji z 31 krajów Europy, międzynarodowa rada wykonawcza organizacji BEST, przedstawiciele organizacji partnerskich BEST z Kanady i Niemiec (CFES i Bonding), międzynarodowych firm-partnerów, edukacyjnych sieci tematycznych Unii Europejskiej, przedstawiciele władz miejskich, ministerstwa oświaty i nauki Ukrainy, ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy, organizacji pozarządowych Lwowszczyzny, przedstawiciele mediów.

W ciągu pięciodniowej konferencji liderzy i delegaci organizacji omawiają wyniki działalności w ubiegłym roku oraz zatwierdzać plan działalności BEST na rok następny.

Podstawowym zadaniem Zjazdu jest efektowna wymiana doświadczeniem między uczestnikami spotkania, którego celem jest poszukiwanie możliwości współpracy ukraińskich i europejskich naukowców w różnych projektach, ukierunkowanych na rozwój i optymalizację edukacji na Ukrainie.

W ramach projektu odbędą się takie wydarzenia, jak: konferencja prasowa, uroczyste otwarcie, prezentacje firm-partnerów BEST, jarmark karier, seminaria, bankiet, posiedzenie plenarne.

Efektem Zjazdu stanie się umocnienie europejskiego wizerunku Lwowszczyzny jako jednego z kulturalnych i edukacyjnych centrów Europy oraz dyskusja wokół aktualnej sytuacji szkół wyższych regionu.

W ramach Zjazdu 3 grudnia o godz. 10.00 w Centrum Historii Miejskiej odbył się seminarium pt. "Rola międzynarodowych organizacji studenckich w życiu społeczeństwa". Podczas seminarium omówione zostaną następujące problemy:

- Organizacje międzynarodowe działające na Ukrainie; szanse dla studentów;
- Organizacje nieobecne na Ukrainie – dlaczego? Jak można przyczynić się do ich aktywizacji?
- Wymiana kontaktami z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu nawiązania współpracy i utworzenia w przyszłości wspólnych projektów na poziomie międzynarodowym.

Razem z przedstawicielami uniwersytetów europejskich, największych europejskich firm, przedstawicielami Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy oraz miejscowymi urzędnikami uczestnicy Zjazdu szukali rozwiązań postawionych problemów i zadań, a także starali się łagodzić trudności wynikające z przystąpieniem Ukrainy do procesu bolońskiego.