Kronika i wydarzenia

"Wychowanie seksualne młodzieży"
13 październik 2009

We wrześniu i październiku 2009 roku Fundacja Salus we współpracy z biurem oświaty wydziału polityki społecznej lwowskiej rady miejskiej prowadzili w Centrum Historii Miejskiej seminarium szkoleniowe "Wychowanie seksualne młodzieży" dla pracowników oświaty lwowskiej.

Na seminariach trenerzy Fundacji Salus zapoznali pracowników oświaty z autorskimi programami Fundacji, których celem jest pogłębienie wiedzy młodzieży na temat orientacji seksualnej, zdrowia seksualnego, zdrowego i bezpiecznego sposobu życia, zapobiegania HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową, przemocy seksualnej. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach programów "Świat dziewcząt i kobiet" oraz "Świat chłopców i mężczyzn", które odbywają się na zasadach gry.

Podczas seminarium uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawy w Centrum Historii Miejskiej pt. "Eros i seksualność", która od kilku miesięcy pokazywana była w sali wystawowej Centrum i podyskutować nad ekspozycją w kontekście tematyki seminarium.