Kronika i wydarzenia

Program wystawowy
24 październik 2016
Zapraszamy na program wykładowo-dyskusyjny "Transformacje w Europie Wschodniej: 27 lat później", który będzie kontynuowany w Centrum Historii Miejskiej w okresie sierpień-grudzień 2016 roku w ramach wystawy "Jutro będzie lepiej".

[Program wydarzeń]

Lata 1989 – 1991 przyniosły kardynalne zmiany dla Europy Środkowej i Wschodniej. Te lata zapoczątkowały upadek komunizmu w tym regionie, rozpad Związku Radzieckiego, zakończenie zimnej wojny i "krótkiego XX wieku". One otworzyły nowe możliwości dla nowych państw, kształtowania i rozszerzenia Unii Europejskiej, globalizacji i nowej polaryzacji. Dla Europy Wschodniej był to "początek końca", okres niepewności i radykalnych zmian, w tenże czas pozytywnych oczekiwań i nadziei. Lecz drogi transformacji dla różnych krajów Europy Wschodniej były różne. Jedne wprowadzały reformy i budowały społeczeństwa demokratyczne, inne odwracały się w kierunku autorytaryzmu lub pozostały w stanie przejściowym kształtując nowe reżimy hybrydowe. Prawie 27 lat transformacji państw Europy Wschodniej przyniosły zdobycze i rozczarowania, porodziły nowe wezwania i podniosły pytanie "cóż dalej"?

25. rocznica niepodległości Ukrainy i wystawa Centrum Historii Miejskiej "Jutro będzie lepiej", która opowiada o Lwowie z lat 1989-91, są dla nas okazją i możliwością krytycznie przejrzeć niedaleką przeszłość i porozmawiać o tym, jak w Europie Wschodniej odbywał się proces transformacji oraz co on przyniósł dla państw z przeszłością komunistyczną. Kto wprowadzał zmiany w krajach postsocjalistycznych, kiedy one się rozpoczęły i czy się zakończyły? Jak Ukraina w latach 90. ubiegłego i na początku nowego stulecia się zmieniała i jak te lata minęły u naszych sąsiadów? Jakie są społeczeństwa postsocjalistyczne i jakie są ich wartości?

Towarzyszący wystawie program wykładowo-dyskusyjny "Transformacje w Europie Wschodniej: 27 lat później" będzie się składał z cyklu wykładów i rozmów z historykami, socjologami, politologami, politykami oraz artystami o różnych aspektach zmian i reorganizacji w postsocjalistycznych społeczeństwach. Program rozpocznie się rozmową z autorem wystawy "Jutro będzie lepiej" polskim fotografem Tadeuszem Rolke o fotografii dokumentalnej i miejscu Europy Wschodniej w jego projektach fotograficznych. Socjolog Jewhen Hołowacha podda analizie transformację społeczeństwa ukraińskiego w oparciu o materiały corocznego monitoringu. Gośćmi programu jesiennego będą również Eleonora Narvelius z tematem ukraińskich elit intelektualnych w postsowieckim Lwowie. Porozmawiamy również o doświadczeniu transformacji naszego najbliższego sąsiada – Polski. Z Krzysztofem Stanowskim, działaczem Solidarności, byłym politykiem i przedstawicielem sektoru publicznego będziemy dyskutować o roli Solidarności dla Polski i Europy Wschodniej, o relacjach ukraińsko-polskich oraz o współczesnych wezwaniach przed naszymi państwami. Nie mniej znaczącym będzie temat globalnych procesów i transformacji informacyjnych. O tworzeniu globalnego imperium informacyjnego będzie mówić Switłana Matwijenko. Mychajło Minakow rozwinie temat politycznych i społecznych eksperymentów w latach 90., które doprowadziły do społeczeństwa paternalistycznego w Ukrainie.

Koordynator programu: Iryna Matsevko i.matsevko@lvivcenter.org, tel. +38-032 275-17-34

Przy wsparciu: