Kronika i wydarzenia

Mini-projekt oral history
7 październik 2009

7 października o godz. 17.30 w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej Olena Dobosz (magister psychologii) i Bohdan Solczanyk (doktorant Szkoły Nauk społecznych PAN) przedstawili materiały historii mówionej zebrane podczas Szkoły Letniej w Ławrowie (28 sierpnia-2 września 2009). Prezentacja odbyła się pod hasłem "Genius Loci Ławrowa: pamięć historyczna mieszkańców wsi".

W dyskusji uczestniczyli m. in. doktorantka Szkoły Nauk Społecznych PAN Anna Wylegała, która mówić będzie o specyfice pamięci historycznej małych galicyjskich miasteczek, oraz dr Hałyna Bodnar, kierownik mikro-projektu Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej pt. "Mówiona historia Lwowa", pracownik Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki.

Na Szkole Letniej w Ławrowie spotkali się studenci i absolwenci programu MIHUS (Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne) z trzech uniwersytetów: Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego (Lwów) oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Podczas zajęć szkoły zrealizowany został mini-projekt oral history, w ramach którego zebrano 15 relacji najstarszych mieszkańców wsi Ławrów (rejon Samborski, obwód lwowski), głównie na temat Ławrowskiego monastyru św. Onufrego w XX w.

Monastyr Ławrowski to jeden z najstarszych klasztorów Galicji, w ciągu ośmiu wieków swojego istnienia był ważnym duchownym i edukacyjnym centrum regionu. W latach 1939-1945 zniszczone zostało materialne dziedzictwo monastyru. Z czasem dokonano również próby zniszczenia symbolicznego, urządzając kolejno w pomieszczeniach klasztornych szpital i internat dla opóźnionych umysłowo dzieci. Jak zapisały się w lokalnej pamięci historycznej mieszkańców wsi takie "wielkie" wydarzenia XX w. jak druga wojna światowa czy rozpad ZSRR? Co ludzie ci mówią o klasztorze w różnych okresach jego historii? Jak wspomnienia te wplecione są w kontekst ukraińskiego ruchu oporu, stanowienia i funkcjonowania władzy radzieckiej, podziemnej cerkwi greckokatolickiej oraz czasów współczesnych? Na pytania te spróbujemy odpowiedzieć podczas naszej prezentacji.