Kronika i wydarzenia

Seminarium
18 czerwiec 2009

Lwowska Miejska Młodzieżowa Organizacja Pozarządowa "Generacja-plus", Lwowski Regionalny Instytut Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy, razem z Zarządem Polityki Wewnętrznej i Zarządem ds. rodziny i młodzieży LODA, Radą młodych uczonych Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Lwowskiej, oraz z Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej organizowali seminarium prezentujące konkurs prac studenckich "Europa w oczach młodzieży".

Celem projektu była popularyzacja wartości europejskich oraz umożliwienie studentom Lwowszczyzny wyrażenia w formie eseju swojej wizji przyszłej współpracy ukraińskiego społeczeństwa z Europą.

Konkurs odbywał się na kilku etapach:

  1. Ogłoszenie konkursu na lwowskich uczelniach
  2. Flash mob "Europa w oczach młodzieży"
  3. Seminarium z udziałem zwycięzców.

Uczestnikami seminarium byli zwycięzcy konkursu – studenci lwowskich uczelni, organizacje pozarządowe pracujące w tej sferze, działacze społeczni, urzędnicy.

Seminarium i uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów odbyło się 18 czerwca 2009 roku w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

Informacja:

Iryna Kyjanka – kierownik projektu (ira1kua@yahoo.com)
Marija Wojtynka – koordynator projektu (voitynska@ukr.net).