Kronika i wydarzenia

Eros i seksualność
13 czerwiec 2009

13 czerwca 2009 r. o godz. 18.00 w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Eros i seksualność: stulecie przemocy, kontroli i wolniści" i bankiet z udziałem lwowskiego klubu tanga.

Nowa wystawa Centrum skupia się na kwestii "Erosu i seksualności" w Europie Środkowo Wschodniej w ciągu "długiego" XX w. Jest to efekt współpracy grupy młodych historyków i projektantów z Ukrainy i zagranicy, proponujący nowe spojrzenie na jeden z najważniejszych, a pomimo to w dalszym ciągu negowany aspekt ludzkiej historii. Głównym celem wystawy jest postawienie pytań, zaproponowanie obrazów, idei i tematu dla dyskusji i refleksji, a także stworzenie przestrzeni dla takiej debaty.

Nad wystawą pracowali najlepsi lwowscy i zagraniczni historycy, projektanci i konsultanci. Wystawa składać się będzie z wielu sekcji multimedialnych, które informować będą odwiedzających o problemach przemocy, wykorzystania i handlu ludźmi oraz uwolnieniu seksualności. Wystawa proponuje także retrospektywne spojrzenie na różnorodne aspekty seksualności europejskiej od czasów najdawniejszych do dziś.

Wystawa eksponowana będzie w sali Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, ul. Bohomolca 6, od 14 czerwca, codziennie oprócz poniedziałku i wtorku, w godz. 11.00-17.30.


Z pytaniami i zgłoszeniami grupowego zwiedzania wystawy prosimy zwracać się do Bohdana Szumyłowycza, koordynatora projektów wystawowych Centrum Historii Miejskiej.
Tel. : +38-032 275 17 34
Mail: b.shumylovych@lvivcenter.org

Więcej informacji tutaj.