Kronika i wydarzenia

Warsztatowe spotkania
4 maj 2009

W dniach 4-5 maja 2009 w Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej odbyło się warszatatowe spotkania organizowane w ramach projektu "Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie" realizowanego przez Fundację Ormiańską KZKO z Warszawy we współparcy z Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej oraz partnerami z Polski i Ukrainy. Warsztaty zajmowali się zagadnieniem miejskich kultur pamięci w odniesieniu o mulitetnicznego i wieloreligijnego charakteru Lwowa i Czerniowiec. 

Projekt "Wielokulturowa pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Bukowinie" ma za zadanie uchwycenie "fenomenu pamięci" na ukraińskiej Bukowinie ze szczególnym uwzględnieniem Czerniowiec - stolicy regionu - poprzez rekonstrukcję warstw pamięci na temat walki o integralność i tożsamość wspólnot religijnych w obliczu zmieniających się granic, organizmów państwowych oraz drugiej wojny światowej. Zmiany te wpłynęły nie tylko na status i egzystencję konkretnych grup wyznaniowych, zwiększając lub zmniejszjąc możliwości kontaktu między miejscowościami często mającymi ważny wymiar symboliczny - wytworzyły też narracje, które podporządkowane regule integralności są róznymi spojrzeniami na tą samą rzeczywistość. Po traumatycznych wydarzeniach XX wieku Bukowina stała się niedostępnym fizycznie odniesieniem dla wielu społeczności, które obecnie dzięki pamięci dawnych mieszkańców tych terenów - mieszkających w Izraelu, Kanadzie, Polsce czy Niemczech - próbują odtworzyć dawne wspólnoty religijne. Pracujący od 1 kwietnia 2009 do 31 października 2009 12 osobowy międzynarodowy zespół złożony z wolotariuszy i specialistów, miłośników historii, antropologii i filologii będzie uczestniczyły w działaniach (przeprowadzanie wywiadów narracyjnych z mieszkańcami Czerniowiec, okolicznych miejscowości, "czerniowieckimi emigrantami", zbieraniu oraz dokumentowaniu archiwów rodzinnych i pamiątek), których efektem ma być stworzenie wielowymiarowego obrazu pamięci. Ważnym elementem projektu będzie stworzenie "topografii pamięci" - uchwycenie wspomnień w odniesieniu do konkretnej przestrzeni urbanistycznej Czerniowiec. Na podstawie zebranej dokumentacji fotograficznej, photo story, spisanych i opracowanych wspomnień powstanie trójjezyczna publikacja oraz wystawa, która będzie pokazana na Ukrainie, w Polsce i Niemczech.