Kronika i wydarzenia

Зrezentacja książki Tarasa Piniażki
5 marzec 2009

5 marca 2009 roku o 17.30 w Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja książki Tarasa Piniażki "Lwowska Cytadela".

Książka młodego historyka opowiada o cennym zabytku architektury obronnej Lwowa – cytadeli, pozostałej nam w spadku po potężnym niegdyś imperium Habsburgów. O mieście, w którym przeplatały się kultury różnych narodów, które było stolicą największej wówczas prowincji koronnej – Galicji, wspominało się często w rozmowach na dworze cesarskim. Aby umocnić swoją władzę i kontrolę nad miastem Lwa, jego dowództwo wojskowe zbudowało tu niedostępną cytadelę. Przy jej wznoszeniu wykorzystane zostały najlepsze doświadczenia fortyfikacyjne, zdobyte podczas budowy fortec na granicach z Włochami, na wybrzeżach Adriatyku i wzdłuż delty Dunaju w miastach Linz i Budapeszt. W bogato ilustrowanej książce przedstawiona jest historia budowy Cytadeli oraz cechy wyróżniające twierdzę wśród innych ówczesnych fortyfikacji.

Podczas prezentacji autor wygłosił krótki wykład (z wykorzystaniem materiałów graficznych) na temat budowli obronnych dawnej Galicji od połowy XIX w. 

Taras Piniażko jest magistrem architektury. W 2008 roku obronił na katedrze Restauracji i rekonstrukcji kompleksów architektonicznych Instytutu Architektury Politechniki Lwowskiej pracę magisterską pt. "Fortyfikacje Galicji w połowie XIX w.". Jest współautorem artykułu "Charakterystyka architektoniczna wież maksymiliańskich lwowskiej Cytadeli" (pozostali autorzy: J. Dubyk, O. Rybczynskyj) opublikowanego w Biuletynie Naukowym Naukowego Towarzystwa im. T. Szewczenki. Brał udział w kilku projektach badawczych, m. in. projekcie, którego celem były prace badawcze i restauracyjne zamku w Podhorcach, oraz w projekcie prac restauracyjnych na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.