Kronika i wydarzenia

Prezentacja wizualnych projektów Centrum
24 December 2008

Od kilku miesięcy w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, mieszczącym się na ul. Bohomolca 6/2, realizowany jest projekt "Multimedialna biblioteka materiałów wizualnych do historii Lwowa". Celem projektu jest popularyzacja i udostępnianie informacji wizualnych na temat dziedzictwa kulturowego Lwowa poprzez digitalizację, opis naukowy i katalogizację materiałów filmowych, fotograficznych i audio, ilustrujących różne aspekty historii miasta.

Obrazy i materiały filmowe z przeszłości i teraźniejszości Lwowa pozwalają odtworzyć szczegółowo ewolucję kształtowania się współczesnego obrazu miasta, pokazują jedność architektury i historii, przekazują ducha minionych pokoleń.

Każdy chętny będzie miał od tej pory możliwość bezpłatnie skorzystać z naszej biblioteki multimedialnej i zobaczyć, jakim był Lwów i jego mieszkańcy w przeszłości, zobaczyć ewolucję i zmiany obrazu naszego miasta w czasie poprzez dawne fotografie, skany starych map miasta oraz filmy dokumentalne i amatorskie.

24 grudnia 2008 r. Centrum Historii Miejskiej prezentowało swoje projekty wizualne:

 W realizacji projektu "Biblioteka multimedialna" brała udział organizacja "Stowarzyszenie Twórcze "Sztuka", www.shtuka.lviv.ua, oraz Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, www.lvivcenter.org

Osoba kontaktowa: kierownik projektu Bohdan Szumyłowycz, b.shumylovych@lvivcenter.org, tel. (38032) 275-17-34.

Projekt "Biblioteka multimedialna" zrealizowany został dzięki wsparciu Zarządu kultury i turystyki Lwowskiej Rady Miejskiej, jako zwycięzca konkursu na projekty społeczno-kulturalne w 2008 r.