Kronika i wydarzenia

Badaczka wizytująca w Centrum
14 February 2014

Centrum Historii Miejskiej z przyjemnością zawiadamia, że do zespołu przyłączy się badaczka wizytująca Ashley Bigham (Uniwersytet Yale). W ciągu dziesięciu miesięcy – od lutego do listopada 2014 roku –będzie ona prowadzić własne badania, współpracować przy projektach Centrum oraz prowadzić seminarium dla studentów i doktorantów uczelni lwowskich.

Ashley Bigham – architekt, stypendystka Programu Fulbrighta, w ramach którego bada systemy fortyfikacji wokół Lwowa. Niedawno otrzymała stopień magistra architektury w Szkole Architektury Uniwersytetu Yale. Oprócz studiowania w Yale, zdobywała doświadczenie w nauczaniu na tym uniwersytecie pod kierownictwem prof. Dolores Hayden,  a także na stanowisku asystenta wykładowcy na Uniwersytecie Tennessee. Rozwijała się zawodowo odbywając praktyki w firmie "MOS" (Nowy Jork)zajmującej się architekturą interdyscyplinarną oraz w firmie "Gray Organschi Architecture" (New Haven).

Projekt badawczy Ashley Bigham w Centrum Historii Miejskiej dotyczy ochrony i współczesnej adaptacji historycznych struktur fortyfikacyjnych Galicji. Jej badania skupiają się na ich kulturowej i architektonicznej tożsamości poprzez poznawanie ich współczesnego kontekstu. Jako artefakt kulturowy i osobna kategoria w typologii architektonicznej, forteca uosabia coś więcej aniżeli fizyczny aspekt siły, stabilności i bezpieczeństwa, jest symbolem historii kulturalnej. Budynki, które przetrwały wieki, obecnie rozrzucone są po całej Ukrainie. Tradycyjne formy tych brył różnią się w zależności od czasu, techniki budowy i kultury. Ponieważ straciły swoją efektywność jako systemy obronne, jedne zostały zmienione w muzea, centra kulturalne, przestrzenie społeczne i miejsca rozrywki turystycznej, a inne niszczeją. Potrzeba takich miejsc nigdy się nie zmniejszała, lecz raczej ewoluowała. Proponowany projekt obejmuje oględziny, udokumentowanie i analizę obecnego stanu takich miejsc jak Zamek Palanka, Użhorod, Olesko i Kamieniec Podolski.

Oprócz realizacji projektu, Ashley Bigham będzie także prowadzić seminarium w Centrum Historii Miejskiej "Kulturowe fortece: nowa interpretacja, ochrona i architektura pamięci" dla studentów ostatnich lat studiów, doktorantów i młodych naukowców.