Kronika i wydarzenia

Dyskusja panelowa
14 November 2008

14 listopada 2008 r. w Centrum Historii Miejskiej odbyła się dyskusja panelowa na temat powstania we Lwowie "Europejskiego Domu Spotkań". Seminarium było głównym punktem programu konferencji międzynarodowej "Rola organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań społecznych: Wymiana doświadczeń między organizacjami z Polski i Ukrainy", która odbyła się we Lwowie w dniach 13-14 listopada. Konferencja zorganizowana została w ramach współpracy partnerskiej Lwowa i Wrocławia.

Podstawowym celem konferencji była wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między organizacjami pozarządowymi Lwowa i Wrocławia, której rezultatem ma być realizacja wspólnych polsko-ukraińskich projektów.

Z polskiej strony w konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych miasta Wrocławia, pracownicy i radni wrocławskiej rady miejskiej, a także polscy posłowie.

Podczas spotkania omawiano kwestie powstania we Lwowie "Europejskiego Domu Spotkań". Idea projektu polega na utworzeniu odrębnej instytucji, która sprzyjałaby nawiązywaniu współpracy i wymianie doświadczeń między organizacjami pozarządowymi Ukrainy i Unii Europejskiej.