Kronika i wydarzenia

Prezentacja Anny Wylegały
22 October 2008

W ramach programu stypendialnego Centrum Historii Miejskiej 22 października 2008 odbyła się prezentacja projektu badawczego Anny Wylegały, doktorantki Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i stypendystki Centrum. Anna Wylegała przedstawiła temat: "Podzielona pamięć? Lokalna świadomość historyczna w Ukraińskiej Galicji i polskich Ziemiach Odzyskanych".

Projekt badawczy stypendystki skupia się na pamięci historycznej w miejscach, które po II wojnie światowej doświadczyły masowych, często przymusowych ruchów migracyjnych, czego skutkiem była całkowita niemal wymiana ludności i konieczność rekonstrukcji wspólnot lokalnych. Na przykładzie dwóch małych miasteczek, Żółkwi (Żowkwy, Nestorowa) i Krzyża (Kreuz) badaczka stawia pytania o to, do jakiego stopnia udało się odbudować wspólnoty lokalne jako wspólnoty pamięci, interesuje ją również kształt świadomości historycznej w poszczególnych pokoleniach.