Kronika i wydarzenia

Międzynarodowe seminarium warsztatowe
20 October 2008

W dniach 20-24 października odbyło się we Lwowie międzynarodowe seminarium warsztatowe "Wieloetniczna przestrzeń miast Galicji".

Organizatorzy seminarium: Instytut Architektury Politechniki Lwowskiej, Program im. Fulbrighta na Ukrainie, Lwowskie Muzeum Architektury i Kultury Ludowej. Koordynator seminarium: Oksana Bojko

W seminarium wzięli udział studenci z Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee (Stan Wisconsin), Uniwersytetu Oregon (Stan Oregon), oraz studenci Politechniki Lwowskiej i Charkowskiego Instytutu Politechnicznego. Seminarium składało się z wykładów prof. Mykoły Bewza (Politechnika Lwowska), Oksany Bojko (ekspert Instytutu Ukrzachidproektrestawracija), prof. Thomasa Hubki (Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee), prof. Harvarda Davisa (Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee), doc. Chrystyny Bojko (Politechnika Lwowska), doc. Oleha Rybczyńskiego (Politechnika Lwowska), mgr Myrona Stachiwa (dyrektor oddziału Fundacji Fulbrighta na Ukrainie), a także wycieczki po Lwowie i miasteczkach Ziemi Lwowskiej.

Celem seminarium było nabycie przez studentów umiejętności tworzenia projektów rewaloryzacji śródmieść miasteczek Galicji.