Kronika i wydarzenia

Teatr i wojna
25 December 2013

25 grudnia 2013 r. w Centrum Historii Miejskiej odbyło się kolejne seminarium z serii "Lwiw/Lwów/Lemberg jako przestrzeń miejska: wyobrażenia, doświadczenia, praktyki". Swoje badania pod tytułem "Teatr i wojna: granice kulturalne i przestrzeń miejska we Lwowie/Lembergu/Lwowie (czerwiec 1914-czerwiec 1915)" zaprezentowała dr Oksana Dudko.

Teatr stał się popularnym fenomenem współczesnego miasta. Miejska kultura teatralna Lwowa powstawała w XIX i na początku XX w. W tym czasie sformowały się najważniejsze teatry miejskie, a także powstał szereg nowych "miejsc spotkań", miejsc publicznych. Przedwojenny Lwów był także miastem rozwiniętej narodowej – polskiej, ukraińskiej, żydowskiej – tradycji teatralnej.

Wojna w dużym stopniu stała się momentem przełomowym dla teatralnego życia miasta. Wielka wojna oznaczała nie tylko upadek i pogorszenie miejskiej teatralnej struktury Lwowa, ale i zmiany: przeobrażenie i stworzenie nowych kulturalnych praktyk. Wojna nie tylko zatrzymała możliwość rozwoju, ale też stworzyła nowy kontekst, podkreśliła nowe wartości, zmieniła granice fizyczne i mentalne, a także spowodowała pojawienie się przestrzeni dla wymiany i wzajemnego oddziaływania.

Wojna także stymulowała proces nowej interpretacji roli i celu teatru oraz poszukiwania nowej estetyki w teatrze. Prezentacja mała na celu analizę symboliki i znaczenia kultury podczas wojny w szerszym – politycznym, ekonomicznym i socjalnym – kontekście, zbadanie granic oddziaływania miedzy wspólnotami teatralnymi i zmian w przestrzeni kulturalnej i krajobrazie Lwowa. W prezentacji prelegentka skupiła się na kilku badaniach tematycznych pozwalających zrozumieć w jaki sposób różne teatry odpowiadały na niesione przez wojnę wyzwania.

Oksana Dudko – kierownik projektu "Interaktywny Lwów" Centrum Historii Miejskiej. Obroniła pracę doktorską o społeczno-politycznej myśli Ukraińców z Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Obszar zainteresowań naukowych: publiczna przestrzeń Lwowa (druga połowa XIX-początek XX wieku), pierwsza wojna światowa, rytuały i praktyki publiczne (obchodzenie świąt, komemoracje i in.), historia teatru oraz zarządzania teatrem.