Kronika i wydarzenia

Zmiany w zespole
26 November 2013
Z przyjemnością informujemy, że do zespołu Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej dołączyła Tetiana Fedoruk, która od lipca 2013 roku pełni kierownika finansowego Centrum.

Tetiana jest absolwentką Lwowskiego Instytutu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy. Uczestniczyła w programie staży dla młodych specjalistów (Bank PKO, Poznań 2008), oraz w programie wymiany kulturalnej dla studentów (USA, 2007). W latach 2008-2013 pracowała w bankowości (Universal Bank, Bank of Cyprus).

W Centrum Historii Miejskiej odpowiedzialna jest za prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczość finansową oraz planowanie budżetu.