Kronika i wydarzenia

Seminarium w Centrum Historii Miejskiej
6 October 2008

W ramach programu stypendialnego Centrum Historii Miejskiej 6 października 2008 odbyła się prezentacja projektu badawczego Nazara Kisia, doktoranta Instytutu Ukrainoznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk i stypendysty Centrum. Nazar Kiś przedstawił temat: "Grekokatoliccy chłopi galicyjscy w oczach inteligencji miejskiej (na podstawie materiałów prasowych z lat 1900-1944 r.)"

Projekt badawczy młodego historyka dotyczy problematyki relacji miasto-wieś. W prezentacji poruszone zostały dwa aspekty: zmiany tożsamości chłopskiej w pierwszej połowie XX w. i stereotypów w odbiorze wsi przez inteligencję miejską. Badacz zwrócił uwagę na mobilizacyjny potencjał czynników cerkiewnych w procesie samouświadomienia ukraińskich chłopów z Galicji, szczególnie zaś na to, w jaki sposób inteligencja miejska postrzegała warianty wykorzystania "kwestii cerkiewnej" w grze społeczno-politycznej.