Kronika i wydarzenia

Lwów w badaniach
14 October 2013

Od jesieni 2013 roku Centrum Historii Miejskiej razem z Wydziałem Historycznym Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki rozpoczęło serię seminariów/warsztatów pt. "Miejska przestrzeń Lwowa: wyobrażenia i doświadczenie". Celem projektu jest zjednoczenie badaczy Lwowa z różnych dyscyplin i krajów, stworzenie interdyscyplinarnego środowiska akademickiego, które wypracowywać będzie nowe idee i podejścia do badań nad Lwowem.

Projekt badawczy "Miejska przestrzeń Lwowa: wyobrażenia i doświadczenie" realizowany jest w ramach przygotowań do międzynarodowej konferencji naukowej "Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura". W 2014 roku odbędzie się dwunasta z kolei konferencja. Będzie ona poświęcona przestrzeni miejskiej Lwowa w jej realnych i symbolicznych wymiarach. Przestrzeń miejska rozumiana jest tu przez organizatorów jako złożone i wielowymiarowe pojęcie, które odnosi się do wszystkiego, co kształtuje i integruje miasto w jedną całość. Nieodłączną częścią procesu kształtowania przestrzeni miejskiej są wyobrażenia i odczucia mieszkańców miasta, ich prywatne doświadczenie oswojenia otaczającego ich świata.

Uczestnikami seminariów będą ukraińscy i zagraniczni badacze – historycy, filolodzy, socjologowie, kulturoznawcy, politolodzy, historycy sztuki, znawcy rynku książki. Zaprezentować swój projekt można będzie zarówno na zaproszenie, jak i po samodzielnym zgłoszeniu udziału w seminarium. Szczególną uwagę poświęcimy młodym uczonym, którzy mają już doświadczenie pracy z materiałem źródłowym i pomysły na przygotowanie własnych projektów badawczych – zarówno w ramach prac nad doktoratem, jak i przygotowania do publikacji artykułów czy monografii. Forma warsztatu pozwoli na krytyczne podejście do metodologii istniejącej już w naukach historycznych i wprowadzenie nowych metod i podejść do badań miasta jako konstruktu i fenomenu kulturowego.

Inicjatywa organizacji serii seminariów warsztatowych, poświęconych interdyscyplinarnym badaniom Lwowa, jest efektem spotkania lwowskich badaczy w maju 2013 roku.

17 października 2013 roku w Centrum Historii Miejskiej odbyło się pierwsze seminarium z serii "Miejska przestrzeń Lwowa: wyobrażenia i doświadczenie". Z referatem pt. "Przestrzeń miasta i lokalne nazwy miejskie: próba klasyfikacji urbanonimów jako źródła historycznego" wystąpiła prof. Marjana Dołynska.

Organizatorzy projektu:

Wydział historyczny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki

Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej

Szczegółowych informacji o seminarium udziela dr Marjan Mudryj, docent w katedrze historii najnowszej Ukrainy Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki: m_mudryi@yahoo.com, lub zastępca dyrektora Centrum Historii Miejskiej, dr Iryna Macewko: i.matsevko@lvivcenter.org