Kronika i wydarzenia

Szkoła Pogranicza
3 November 2013

W dniach 1-3 listopada 2013 roku w Centrum Historii Miejskiej odbyło się seminarium warsztatowe "Szkoła Pogranicza" – międzynarodowy warsztat dla liderów, poświęcony działalności integracyjnej w społecznościach wielokulturowych. 

"Szkoła Pogranicza" to współczesny warsztat poświęcony filozofii dialogicznego związku z rozwojem i popularyzacją sztuki "budowania mostów" – nowe praktyki kulturowe, które są odpowiedzią na wyzwania współczesnego wielokulturowego i pluralistycznego świata poprzez rozbudowę potencjału "wspólności", a jednocześnie ochronę różnorodności poszczególnych społeczności. Zadaniem Szkoły jest stworzenie własnej metodologii rozumienia "kompetencji interkulturowych" i formułowanie nowej refleksji w sferze dialogu międzykulturowego. 

Podczas seminarium uczestnicy: 

  • nabyli praktycznych umiejętności i nawyków zarządzania projektami z dziedziny kultury i oświaty;
  • zapoznali się z dobrymi praktykami wspólnego przywództwa i działań obywatelskich;
  • dyskutowali o istotności przekraczania granicy i dialogu o procesie integracji społecznej, a także budowie struktur demokratycznych w poróżnionych społecznościach lokalnych (na podstawie doświadczeń Fundacji "Pogranicze" i zaproszonych ekspertów).

Lokalne seminaria warsztatowe, które odbędą się w tym roku we Lwowie, Mińsku i Tibilisi, są częścią dwuletniego programu "Szkoła Pogranicza", która ma na celu wspieranie twórczych inicjatyw w krajach Partnerstwa Wschodniego. 

Więcej informacji o seminarium przejrzeć można tutaj (tekst w języku angielskim).

Blog projektu dostępny jest tutaj

Organizator: Fundacja "Pogranicze" (Polska)