Kronika i wydarzenia

Koniec przedmieść
8 October 2013

8 października 2013 roku w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbył się pokaz filmu "Koniec przedmieść".

Po drugiej wojnie światowej w Ameryce Północnej inwestowano intensywnie w rozwój przedmieść, które dawały poczucie przestrzeni i większej mobilności. Wraz z gwałtownym rozkwitem przedmieść w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat w amerykańskiej świadomości zakorzenił się również odpowiedni styl życia. Mieszkania na przedmieściu z wszystkimi jego atrybutami stało się Amerykańskim Snem.

Jednak wraz z nastaniem XXI wieku pojawiły się poważne wątpliwości co do trwałości tego sposobu życia. Film "Koniec przedmieść" dość krytycznie przedstawia amerykański styl życia i jego perspektywy w kontekście wkroczenia świata w erę kryzysu, w którym globalny popyt na paliwa kopalne zaczyna przewyższać ich podaż. Szczyt wydobycia ropy i nieodwracalny spadek poziomu wydobycia paliw kopalnych już obecnie jest faktem dokonanym, jak stwierdzają niektórzy naukowcy i eksperci w filmie. Skutki bezradności wobec takiego globalnego kryzysu są nie do przewidzenia. Co oznaczać będzie Szczyt Ropy dla Ameryki Północnej? Jak mieszkańcy przedmieść odbiorą koniec swojego marzenia, gdy cena paliwa wzrośnie? Czy współczesne przedmieścia projektowane są tak, by jutro nie przekształciły się w slumsy? Co zrobić można dziś, razem lub osobno, by odwrócić Koniec Przedmieść?

Organizator: Architectural Film Club.