Kronika i wydarzenia

Badania nad Galicją
22 October 2013

22 października 2013 roku w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej odbyła się prezentacja dr Jana Surmana pt. "Kolonialne odczytanie Galicji" oraz dyskusja wokół tomu "Galicja postkolonialna: możliwości i granice" (pod red. J. Surmana i K. Kapsa). 

Prezentacja stawiła sobie za zadanie wyjaśnienie, czy można używać teorii postkolonialnej do badania procesów kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej i w Galicji – na przykładach z tomu "Galicja postkolonialna: możliwości i granice". Z uwagi na swoją imperialną i radziecką przeszłość oraz etniczne i językowe zróżnicowanie Galicja wydaje się idealną przestrzenią do zastosowania metod badań postkolonialnych i dziedzin pokrewnych. Jednocześnie idee postkolonialnizmu wymagają jasnego rozgraniczenia między kolonizowanym i kolonizatorem, hegemonem i podległym, zaś pojęcia te trudno zastosować do historycznego rozwoju tego regionu. 

Dyskusję poprowadził  dr Wasyl Rasewycz, pracownik naukowy Instytutu Ukrainoznawstwa im. Krypjakewycza NANU, specjalista w dziedzinie historii Galicji okresu austriackiego oraz polityki pamięci we współczesnej Ukrainie. 

Jan Surman – zajmuje się historią i kulturą Europy Centralnej, tytuł doktora filozofii w dziedzinie historii uzyskał na Uniwersytecie w Wiedniu. Obecnie stypendysta Fundacji Leibnitz-DAAD przy Instytucie im. Herdera w Marburgu, gdzie pracuje nad książką o języku naukowym w Europie Środkowej XIX w.

Zapis wideo rozmowy: