Kronika i wydarzenia

Koło Lwowa
26 June 2008

Wokół ul. Starojewrejskiej: żydowskie dziedzictwo Lwowa

W Centrum Historii Miejskiej odbyło się spotkanie poświęcone tematyce dziedzictwa żydowskiego we Lwowie, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rozwoju centrum miasta. Dyskusja miała na celu stworzenie przestrzeni, w której mogliby się spotkać przedstawiciele różnych środowisk, zwłaszcza naukowcy zainteresowani kwestią historii narodu żydowskiego, członkowie współczesnej społeczności żydowskiej, jak również przedstawiciele Rady Miejskiej oraz inwestorzy prywatni, zajmujący się ochroną i rozwojem kwartału średniowiecznej zabudowy żydowskiej w centrum Lwowa.

Więcej informacji, a także fotografie oraz materiały prezentacji (w j. ukraińskim) przejrzeć można tutaj.